Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 mld euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro na dotacje i pożyczki.

Instrument ma trzy główne cele: pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa, przywrócić odporność gospodarek UE i przygotować wspólnotę państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. KPO są przygotowywane przez wszystkie państwa członkowskie UE.

- Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska może liczyć na ponad 58 mld euro - powiedział wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Jak podkreślał wiceminister Fundusz Odbudowy to wsparcie, które pomoże Polsce i innym państwom w walce z kryzysem wywołanym pandemią.

- Pieniądze z Funduszu Odbudowy zainwestujemy m.in. w stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania, ochronę zdrowia, transformację w kierunku „zielonej” gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport czy upowszechnienie rozwiązań cyfrowych - zaznacza minister Buda.

W ramach prac nad przygotowaniem KPO, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadziło nabór projektów zgłaszanych przez resorty, regiony oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

- Otrzymaliśmy łącznie ok. 1200 propozycji projektów do realizacji. W oparciu o nadesłane zgłoszenia powstał projekt Krajowego Planu Odbudowy. Eksperci MFFiPR wypracowali listę wiązek projektów do KPO, wraz ze wskazaniem, które projekty wstępnie kwalifikują się do KPO, a które do innych źródeł finansowania - wyjaśnił min. Waldemar Buda.

- Środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy  zainwestujemy w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość ochrony zdrowia oraz zielona i inteligentna mobilność - mówił wiceminister Waldemar Buda. - Na realizację reform i inwestycji finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy będziemy mieli czas do końca 2026 r. Chcemy, aby pierwsze transze środków unijnych dostępnych w KPO już w tym roku wzmocniły polską gospodarkę - dodał wiceminister Buda.

{crossposting}

Czytaj więcej

Gliński: World Athletics Relays Silesia 2021 to wielka szansa

- Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń lekkoatletycznych tego roku - mistrzostwa świata sztafet World Athletics Relays Silesia 2021. Dla lekkoatletów to z pewnością priorytetowa impreza pierwszej części wyjątkowego sezonu, którego punktem kulminacyjnym będą XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

Więcej…

Jabłoński: Pogłębienie współpracy Trójmorza transport, energia i cyfryzacja

Udział wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego w dzisiejszym forum inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza „Invest in Three Seas” w Tallinnie był okazją do prezentacji potencjału gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej oraz ważnego instrumentu finansowania projektów infrastrukturalnych w tym regionie, jakim jest Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza.

Więcej…

Kościński: Krajowy Plan Odbudowy podstawą

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do skorzystania z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro na walkę ze skutkami pandemii.

Więcej…

Kolczyński: Chętnie widzimy w strefach małe i średnie przedsiębiorstwa innowacyjne

W pierwszym kwartale tego roku firmy w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez ARP SA zadeklarowały inwestycje o wartości 504,6 mln zł. To prawie 2,5-krotnie więcej niż w tym samym kwartale ubiegłego roku.

Więcej…

Guibourgé-Czetwertyński: Konieczne jest wspieranie miast i gmin

Wyzwania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w szczególności w kontekście zarządzania wodą, były głównym tematem wideokonferencji ministrów środowiska Unii Europejskiej w ramach portugalskiej prezydencji UE.

Więcej…