Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Wybory na ukrainie. Grafika plakatowa realistyczna, matka z dzieckiem na ręku przed ścianą z ulotkami kandydatów.

– Obecność ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) w Warszawie jest symbolicznym uznaniem roli naszego kraju w zakresie przywracania wolności, poszanowania praw człowieka i porządku demokratycznego w Europie – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas sesji otwarcia Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego OBWE w Warszawie. 

Minister nawiązał w ten sposób do znaczenia rocznicy wolnych wyborów z 1989 r. i przypomniał o roli Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (dawnego Biura Wolnych Wyborów), którego siedziba znajduje się w stolicy Polski. 

W swoim wystąpieniu minister Czaputowicz zwrócił uwagę na szczególne znaczenie praw człowieka w polskiej polityce zagranicznej, które znalazło odzwierciedlenie m. in. w priorytetach niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. 

- Polskie przywiązanie do ochrony praw człowieka wynika z naszego silnego przekonania o ich uniwersalności i obowiązku ich ochrony – powiedział minister. Przypomniał ponadto o kandydaturze Polski do Rady Praw Człowieka ONZ i polskich priorytetach w zakresie ochrony praw człowieka, jakimi są wolność religii i wyznania, prawa dzieci i osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie dla demokratycznych przemian na świecie.

Odnosząc się do wyzwań, które stoją przed Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Czaputowicz wymienił wpływ, jaki na bezpieczeństwo i pokój w Europie ma sytuacja na Ukrainie. 

- Toczący się konflikt na Ukrainie i nielegalna okupacja Krymu nadal stanowi największe zagrożenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa i dla samej OBWE – zauważył. Podkreślił przy tym, że zakończenie konfliktu na Ukrainie powinno stać się priorytetem dla OBWE, a działanie na rzecz ochrony praw człowieka i ugruntowania standardów demokratycznych jest kluczowe dla rozwiązywania konfliktów i pokojowej współpracy na obszarze OBWE.

Coroczne Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE jest największą konferencją w Europie, poświęconą problematyce praw człowieka. Tematami specjalnymi tegorocznego Spotkania Przeglądowego są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dziennikarzy, zwalczania przestępstw motywowanych nienawiścią oraz praw Roma i Sint.

{crossposting}

Czytaj więcej

Budownictwo - najlepsze wyniki od 30. lat

Dane o budownictwie mieszkaniowym, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, pozwalają sądzić, że pobicie zeszłorocznego rekordu liczby mieszkań oddanych do użytkowania (185 tysięcy) jest więcej niż prawdopodobne, a przekroczenie bariery 200 tysięcy mieszkań jest możliwe – uważa minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Więcej…

Nasze polskie oczko w głowie

Z badania przeprowadzonego z inicjatywy m.in. największego banku w naszym kraju wynika, że Polacy coraz bardziej dumni z polskiej żywności. To jeden z przejawów patriotyzmu gospodarczego („dobre, bo polskie”), godnego ze wszech miar poparcia.

Więcej…

Opoką był kościół, a kościołem kierował Prymas Tysiąclecia

Jan Pawel II zbliżenie twarzy, oparty o pastorał
Jan Paweł II. Dennis Jarvis from Halifax, Canada

- Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Karol Wojtyła św. Jan Paweł II to dwie największe postacie polskiego Kościoła ostatnich setek lat, a może i dwie największe postaci w historii Polski, na pewno II połowy XX wieku - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński podczas pierwszej lekcji muzealnej w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. 

Więcej…

Przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej

trzy tryby połączone ze sobą
Photo by Bill Oxford on Unsplash

Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania. 

To najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowela ustawy Prawo własności przemysłowej, którą przegłosował Sejm. Teraz projekt trafi do Senatu.

Projekt nowelizacji realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

- Celem przygotowanej przez MPiT nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej, tak aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne dla użytkowników – wyjaśnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

- To z kolei, mam nadzieję, skłoni polskich przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty. Szczególne znaczenie projekt powinien mieć dla start-upów z branży IT, które od teraz będą mogły chronić swoje rozwiązania za pomocą patentów udzielanych na wynalazki realizowane za pomocą komputera – dodaje Emilewicz.

Na nowych regulacjach skorzystają również pracownicy Urzędu Patentowego RP oraz środowisko prawnicze.

- Dzięki nowym przepisom ma się również zwiększyć kadra ekspertów, którzy oceniają zgłoszenia dotyczące ochrony patentowej. Natomiast do prowadzenia spraw dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych - oprócz rzeczników patentowych - zostaną dopuszczeni również adwokaci i radcowie prawni - dodaje szefowa MPiT.

{crossposting}

Urzędu Bezpieczeństwa Żywności

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna jest elementem struktury państwa, który odpowiada za bezpieczeństwo publiczne, za zwalczanie chorób zwierząt i za zagwarantowanie w imieniu państwa, że żywność wchodząca na rynek jest bezpieczna – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystych obchodów 100-lecia PAW.

Więcej…