Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wskazanie Polski, jako gospodarza XV Światowego Kongresu Prawa Rolnego, to ogromne wyróżnienie. To także dowód na to, że polscy agraryści są coraz bardziej widoczni na arenie międzynarodowej i odgrywają tam coraz większą rolę. Możemy być naprawdę dumni.

Wybór głównego tematu kongresu zawsze należy do organizatorów. Zaproponowałem temat: Współczesne wyzwania prawa rolnego – między globalizacją, regionalizacją i lokalnością. Jest to temat bardzo szeroki, które daje przedstawicielom z różnych państw możliwość wypowiedzi. Każdy z nas musi znaleźć odpowiedź na te same pytania, czyli - dla przykładu - jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe (dostęp każdego człowieka do żywności),  bezpieczeństwo żywności, jak należy chronić środowisko w rolnictwie i przeciwdziałać zmianom klimatycznym, a także jak ochronić zasoby wykorzystywane w produkcji rolnej. To problemy, przed którymi stoi każde państwo, ale też związki państw jak np. Unia Europejska.

Warto zauważyć, że to właśnie globalizacja, regionalizacja i lokalność determinuje sposób rozwiązywania współczesnych wyzwań.

Gośćmi kongresu będą osoby z różnych państw, a nawet kontynentów. Szczególnie licznie będą reprezentowane państwa Europu południowej, m.in. Włochy i Hiszpania, a także kraje Ameryki Południowej i Łacińskiej, a nawet Kuby i Meksyku. Zostanie wygłoszonych ponad 80 referatów.

W kongresie weźmie też udział  Prezydent  Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego, Geoff Whittaker z Wielkiej Brytanii. To ważne, bo już za rok Poznań będzie gospodarzem 30. Europejskiego Kongresu Prawa Rolnego. Po raz pierwszy w Polsce!

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego odbywa się w Poznaniu w dniach od 18-22 września 2018 r. Organizatorem wydarzenie jest Katedra Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów.

Prof. dr hab. Roman Budzinowski - dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, członek międzynarodowej organizacji skupiającej prawników agrarystów - Unione Mondiale degli Agraristi Uniersitari