Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Aktualna sytuacja Polaków przebywających poza granicami kraju oraz wsparcie przez służbę konsularną powrotu do Polski obywateli polskich przebywających za granicą były tematami wideokonferencji z udziałem ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza i kierowników urzędów konsularnych w krajach europejskich. 

Dyskusja, w której uczestniczyli konsulowie RP urzędujący w Belgii, Danii, Francji, Austria, Niemczech i Norwegii, stanowiła element działającego całodobowo Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego głównym zadaniem jest wypracowanie rozwiązań dla Polaków, którzy przebywają za granicą i mają problem z powrotem do Polski. 

Dziękując za wytężoną w ostatnich dniach pracę polskich służb konsularnych, minister Czaputowicz podkreślił, że konsulowie dostarczają kluczowych informacji co do sytuacji Polaków za granicą. – Jest ona istotna dla definiowania strategii o kierunkach priorytetowych, do których powinny być organizowane loty specjalne lub wspierane organizacje transportu Polaków w inny sposób – zaznaczył Czaputowicz.  

Minister Czaputowicz wskazał także, że pandemia koronawirusa jest sytuacją wyjątkową, a ta wymaga nadzwyczajnych działań i poświęcenia ze strony polskiej dyplomacji. – Działania podejmowane przez polskie konsulaty są kluczowe dla zapewnienia w tej trudnej chwili bezpieczeństwa Polakom i ich rodzinom przebywającym za granicą – powiedział minister Czaputowicz. 

Przypomniał przy tym, że ponad 30 tysięcy Polaków przebywających obecnie za granicą zwróciło się o pomoc w powrocie do Polski. – Szacujemy, że w najbliższych dniach liczba ta może jeszcze wzrosnąć, zwłaszcza w krajach, w których zlokalizowane są urzędy konsularne, które Państwo reprezentujecie – zauważył.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że w chwili obecnej niezbędne jest zapewnienie przez wszystkie zaangażowane służby i instytucje jak najszybszego powrotu Polaków do kraju. Przypomniał o sprawnej współpracy w tym zakresie ze Strażą Graniczną, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi podmiotami podejmującymi i wysiłki w tym zakresie.

{crossposting}