Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Raport Roczny Grupy Orlen za 2020 r., przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument kompleksowo prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność Koncernu.

W siódmej edycji przedstawiono także założenia i cele ogłoszonej w minionym roku strategii Grupy Orlen do 2030 r. Wytycza ona drogę do nowego, zrównoważonego biznesu i jest odpowiedzią Koncernu na globalne trendy technologiczne, środowiskowe oraz konsumenckie.

- Konsekwentnie utrzymujemy najwyższe standardy komunikacji z interesariuszami. Nasz najnowszy raport obejmuje sprawozdania finansowe, ale jest też cennym źródłem wiedzy o Grupie Orlen, jej działalności, perspektywach na przyszłość i dużym potencjale - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

- O skuteczności podejmowanych działań świadczą osiągane wyniki finansowe. W wyjątkowo trudnym 2020 r. wypracowaliśmy solidny wynik netto na poziomie 2,8 mld zł. To zasługa wszystkich pracowników, którzy z determinacją realizują cele biznesowe. W 2020 roku koncentrowaliśmy się zarówno na inwestycjach rozwojowych jak i na akwizycjach, co wpisuje się w nasz strategiczny cel, jakim jest budowa silnego zintegrowanego koncernu multienergetycznego - dodaje prezes.

Jego zdaniem bardzo ważnym wydarzeniem było przyjęcie strategii ORLEN2030, zakładającej osiągnięcie przez Grupę Orlen neutralności emisyjnej w 2050 roku. - Aby osiągnąć ten ambitny cel musimy konsekwentnie wdrażać i finalizować projekty i plany zapisane w strategii - uważa Obajtek.

- Kluczowym elementem naszych działań jest wzmocnienie dotychczasowych obszarów, a także wejście w nowe, co zapewni długoterminowy stabilny zysk dla akcjonariuszy. Inwestujemy i będziemy dalej angażować się w rozwój obszaru detalicznego, a także: rafinerii, petrochemii i energetyki, szczególnie odnawialnych źródeł energii. Przełomowym projektem inwestycyjnym w tym obszarze jest budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, o łącznej maksymalnej mocy do 1,2 GW, do której w ubiegłym roku wybraliśmy doświadczonego partnera branżowego, kanadyjską firmę Northland Power. Mocny akcent stawiamy na wzrost innowacyjności i wzmocnienie obszaru badań i rozwoju m.in. poprzez realizowaną w 2020 r., a sfinalizowaną już w tym roku inwestycję w budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego - przypomina prezes.

- Konsekwentnie prowadzimy procesy konsolidacyjne i akwizycyjne, które nie tylko zapewnią biznesową przyszłość wszystkich firm, ale skutecznie wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz zapewnią stabilną i tanią energię dla klientów. W kwietniu 2020 roku PKN Orlen przejął Grupę Energa, sfinalizowaliśmy również transakcję zakupu Grupy RUCH. Pomyślnie zakończony został kluczowy etap negocjacji z KE w zakresie przejęcia Grupy Lotos, a także zainicjowaliśmy proces przejęcia Grupy PGNiG - poinformował Obajtek.

- Jesteśmy zdeterminowani, aby sfinalizować te strategiczne projekty i stworzyć multienergetyczny koncern, który będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki, zapewni rozwój tworzącym go firmom, co przełoży się na wzmocnienie naszej pozycji w Europie oraz przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy i klientów - dodał na zakończenie szef PKN Orlen.

{crossposting}

Czytaj więcej

Kamiński: 10 mld zł zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo Polaków

Podczas briefingu prasowego poinformowano o podpisaniu porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych. 

Więcej…

Kryzys z potencjałem do wykorzystania

Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70652442
Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70652442

Wśród branż gospodarki, przed którymi jest wciąż daleka droga od wyjścia z koronakryzysu znajdują się pasażerskie przeloty lotnicze.

Więcej…

Chludziński: przewidujemy, że pierwsza elektrownia nuklearna zacznie pracować w 2029

Photo by Clemens van Lay on Unsplash
Photo by Clemens van Lay on Unsplash

KGHM, w ramach przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie nuklearnych źródeł energii, podpisało porozumienie z producentem reaktorów w technologii SMR.

Zgodnie z zawartym zobowiązaniem NuScale wesprze KGHM we wdrożeniu technologii SMR zastępującej dotychczasowe źródła energii oparte na węglu. Czysta energia miałaby zasilać zakłady produkcyjne miedziowej spółki. W ramach współpracy planowane jest opracowanie i wybudowanie 4 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR, z opcją aż do 12 (o mocy zainstalowanej około 1GW). To potencjalnie największa tego typu instalacja na świecie. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2030 roku.

- Zmiany klimatyczne wymagają od nas zdecydowanych działań - powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź SA.

- Już dziś odczuwamy wynikające z tego koszty, także te finansowe, związane m.in. ze wzrostem cen energii - dodał prezes Chludziński.

W jego przekonaniu budowa małych reaktorów nuklearnych do 2030 r. to konkretna deklaracja i element naszej transformacji energetycznej.

- Jesteśmy krajowymi pionierami, bo przewidujemy, że pierwsza z naszych elektrowni nuklearnych zacznie pracować już w 2029 roku - dodał prezes KGHM Polska Miedź SA.

Jego zdaniem technologia SMR nie tylko pomoże nam dbać o środowisko ale również znacząco obniży koszty prowadzenia biznesu.

- To jedno z zapowiadanych ostatnio działań rozwojowych spółki, planujemy komercyjnie produkować energię, by wesprzeć zieloną transformację Polski i obniżyć koszty zwykłym gospodarstwom domowym - dodał Marcin Chludziński.

Zgodnie z podpisanym zobowiązaniem KGHM Polska Miedź będzie nie tylko odbiorcą gotowego rozwiązania, ale weźmie również udział w rozwoju tej technologii.

{crossposting}

Czarnek: Dziękuję ITD. Za działalność edukacyjną, lekcje o bezpieczeństwie w szkołach

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w Tarczynie w konferencji prasowej na temat akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Więcej…

Troską prezydenta jest całościowe spojrzenie na Rzeczpospolitą

W tym roku ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony na Jasnej Górze odbywało się pod hasłem „Do Matki naszego zawierzenia”. 

Więcej…