Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Odczyty makroekonomiczne za sierpień 2018 r. mimo, że w niektórych przypadkach były gorsze od oczekiwań rynkowych, to i tak można uznać za dobre. Bardzo silna pozostawała produkcja budowlano-montażowa (+20 proc. r/r), ale największym zaskoczeniem były dane z rynku mieszkaniowego, gdzie w sierpniu wszystkie wskaźniki zanotowały dodatnie dynamiki, przy czym dwa z trzech wskaźników odnotowały dynamiki dwucyfrowe – stwierdza w komentarzu Piotr Ludwiczak, Zarządzający funduszem Michael/Ström Dom Maklerski.

W jego opinii dane GUS wskazują, że produkcja przemysłowa (w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej dziewięciu  osób) w sierpniu 2018 r. wzrosła o 5,0 proc. w skali roku, co było wynikiem o 0,2 pkt. proc. niższym od konsensusu. - Wzrost odnotowano w 28. z 34. działów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (30,5 proc. r/r). Z kolei największy spadek (-18,9 proc. r/r) miał miejsce w produkcji wyrobów farmaceutycznych. W przypadku danych skorygowanych o czynniki sezonowe produkcja przemysłowa wzrosła również o 5,0 proc. r/r - dodaje Ludwiczak.

- W sierpniu 2018 r. kolejny raz odnotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu w produkcji budowlano-montażowej, która (wyrażona w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosła 20,0 proc. r/r, tj. o 2 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych – stwierdza ekspert. - Natomiast dane po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym były wyższe o 19,0 proc. r/r. Ze statystyk GUS wynika, że największy wzrost w budownictwie odnotowano we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+30,5 proc. w skali roku). Pozostałe kategorie, tj. wznoszenie budynków oraz specjalistyczne roboty budowlane zanotowały wzrost o odpowiednio 14,6 oraz 9,8 proc. w skali roku.

- W związku ze zmianą prezentacji danych o rynku mieszkaniowym przez GUS, dane dotyczące budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem prezentujemy sumarycznie – informuje. - W lipcu widoczna była poprawa, bowiem dwa z trzech wskaźników zanotowały symboliczną, ale jednak, dynamikę dodatnią. Z kolei w sierpniu wszystkie wskaźniki zanotowały dodatnie dynamiki, przy czym dwa z trzech wskaźników odnotowały dynamiki dwucyfrowe. Liczba oddanych mieszkań w sierpniu 2018 r. była wyższa o 8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego, natomiast narastająco od początku roku liczba ukończonych mieszkań była wyższa o 6 proc. aniżeli w okresie styczeń-sierpień 2017 r. W sierpniu br. rozpoczęto budowę o 15 proc. więcej mieszkań niż w sierpniu 2017 r., a dynamika od początku roku wyniosła 7 proc. Z kolei jeśli mowa o mieszkaniach, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym, to w sierpniu 2018 r. mieliśmy do czynienia z 23 proc. wzrostem, podczas gdy w okresie styczeń-sierpień 2018 r. liczba ta wzrosła o 3 proc. w skali roku – stwierdza na zakończenie Ludwiczak.