Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak wziął udział w konferencji „Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców” organizowanej przez jego resort.  

Otwierając debatę, wiceminister zwrócił uwagę na korzyści, jakie w sporach pomiędzy przedsiębiorcami może przynieść postępowanie mediacyjne.

- Każdy przedsiębiorca wie, że zbyt długo trwający spór negatywnie oddziałuje na kondycję i finanse firmy - stwierdził. - Tymczasem mediacja pozwala zminimalizować te zagrożenia i w krótszym czasie osiągnąć porozumienie. Trzeba podkreślić, że postępowanie mediacyjne umożliwia również zachowanie dobrych relacji i kontaktów między stronami, zachowanie tajemnicy handlowej, utrzymanie dobrego imienia firmy, rozstrzyganie sporu podczas dialogu oraz szybsze, tańsze i skuteczniejsze rozstrzygnięcie sporu - dodał Piebiak.

Docenił również działalność ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji, mającą na celu zwiększanie roli oraz popularyzację mediacji i arbitrażu wśród przedsiębiorców.

Centra Arbitrażu i Mediacji zostały powołane jako miejsca, w których przedsiębiorcy mają optymalne, przyjazne warunki do rozwiązywania konfliktów gospodarczych.

- Mam również nadzieję, że przekonają przedsiębiorców do tego, aby ich pierwszym wyborem w razie konfliktu była właśnie mediacja, a nie pozew do sądu – zwrócił uwagę wiceminister.

Program konferencji obejmował m.in. prezentację dobrych praktyk w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych, symulację mediacji gospodarczej, prelekcje dotyczące wykorzystywania klauzul mediacyjnych i roli etyki w zawodzie mediatora oraz panel dyskusyjny „Sieć CAM a przedsiębiorca”.

{crossposting}