Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Patriotyzm zakupowy ma coraz większy wpływ na decyzje konsumenckie – tak wynika z badań, przeprowadzonych przez Fundację „Teraz Polska” i ASM. Niemal trzy czwarte respondentów jest zdania, że mając możliwość wyboru, należy kupować krajowe produkty.

Około dwóch trzecich konsumentów jest skłonnych płacić więcej za wyroby lepszej jakości. To oznacza również, że pojęcie jakości przestaje być dla konsumenta enigmatyczne; nikt bowiem nie byłby skłonny zostawiać więcej pieniędzy za coś, co nie przekłada się na konkretne korzyści. Tylko niewiele ponad 5% deklaruje, że raczej lub na pewno nie zapłaciłoby więcej za wyższą jakość.

Respondentów zapytano o to, czym jest dla nich patriotyzm.

56,2% wskazało na dumę z bycia Polakiem, ale aż 39,9% na kupowanie polskich produktów.

Zakupowe decyzje są dla badanych bardziej istotnym przejawem patriotyzmu, niż np. płacenie podatków w Polsce bądź wywieszanie flagi narodowej. Nie powinno zatem zaskakiwać, że 72% ankietowanych uznało, iż mając do wyboru produkt polski i zagraniczny, należy wybrać polski. Nie ma natomiast zgody co do tego, jak polskość produktu definiować. 66,5% za takowy uznaje wyrób, który powstał w Polsce, 49,5% – oznaczony jako polski, 32,8% - wyprodukowany przez firmę płacącą w Polsce podatki, 27,8% - przez firmę posiadającą siedzibę w Polsce, 27,3% - przez firmę o przewadze polskiego kapitału. Trudno dziwić się badanym, skoro wśród ekspertów nie ma zgody, jak ową polskość definiować. Co więcej, każda z owych definicji ma jakiś sens.

Powtarzam od lat, że alternatywa: produkt polski czy produkt dobrej jakości – jest fałszywa. Nasze produkty mają bowiem znakomitą jakość. Dodam nieskromnie, że w tej grupie są produkty i usługi oznaczone Godłem „Teraz Polska”. I nie jest to jedynie moje głębokie przekonanie, bowiem 85,7% badanych rozpoznaje Godło „Teraz Polska”, 69,8% produkty oznaczone nim kojarzy z prestiżem i reputacją, 86,3% - stabilną jakością.

Taką stabilną jakością w oczach Polaków cieszy się Godło „Teraz Polska”. Przez niemal trzydzieści lat działania Fundacji zlecaliśmy wiele badań. Biało-czerwony znak jest niezmiennie rozpoznawalny i niezmiennie jest symbolem wysokiej jakości. Polskiej jakości, bo – między innymi dzięki naszym Laureatom – te określenia dla wielu konsumentów stały się synonimem.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badania na stronie Fundacji „Teraz Polska”.

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…