Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Polska konsekwentnie wspiera szeroką współpracę NATO z krajami Bałkanów Zachodnich w zakresie dialogu polityczno-wojskowego i pomocy reformatorskiej.

Opowiadamy się również za rozwijaniem współpracy UE-NATO w regionie w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i dezinformacji oraz budowania silnych, odpornych struktur państwowych - powiedział w macedońskiej Ochrydzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

W dyskusji panelowej z udziałem premierów Serbii, Albanii, Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny, a także ministrów spraw zagranicznych Austrii i Turcji, poświęconej tematowi synergii działań UE i USA wobec Bałkanów Zachodnich, minister Rau podkreślił znaczenie bliskiej współpracy transatlantyckiej nie tylko dla bezpieczeństwa całego obszaru atlantyckiego, ale także dla przyszłości regionu Bałkanów Zachodnich. Wskazał też na znaczenie procesu rozszerzenia NATO dla stabilizacji regionu, podkreślając, że dla Macedonii Północnej, która w ubiegłym roku została trzydziestym członkiem Sojuszu, był to historyczny moment. 
Szef polskiego MSZ w swoim wystąpieniu zaakcentował, że Polska zdecydowanie wspiera europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich. - Polska będzie zdecydowanie opowiadać się za otwarciem negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią podczas słoweńskiej prezydencji w Radzie UE - zapowiedział minister Rau. Zwrócił także uwagę na solidarność Polski i całej UE z państwami Bałkanów Zachodnich w kontekście walki z pandemią COVID-19. Wskazał również na możliwości, jakie państwom regionu Bałkanów Zachodnich daje Inicjatywa Trójmorza, w którą aktywnie zaangażowane są Stany Zjednoczone. 

- Jesteśmy otwarci na współpracę między krajami Inicjatywy Trójmorza i partnerami z Bałkanów Zachodnich we wspólnej realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych, wzmacniając tym samym połączenia w sektorach transportu, energetyki i technologii cyfrowych – mówił podczas swojego wystąpienia.

{crossposting}

Czytaj więcej

Sarnowski: Proponujemy sprawiedliwy system podatkowy, który uwzględnia różnice w dochodach obywateli

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki - to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu.

Więcej…

Parasol noś i przy pogodzie, czyli jak się przygotować na 2022 rok

Dobre wyniki gospodarki – i polskich firm – są faktem. Nie ma tu żadnej manipulacji

Jak tu nie być zadowolonym, kiedy nawet Komisja Europejska podnosi perspektywy wzrostu gospodarczego dla Polski na bieżący rok: i to aż o jedną piątą, do 4,8%. Ministerstwo Finansów, między zapowiedziami kolejnych rozwiązań podatkowych uderzających w „klasę wyższą” (czyli zarabiającą powyżej średniej krajowej) przemyca też błogi komunikat – oto po pierwszym półroczu nadwyżka budżetowa wyniosła 28 mld, a fiskus zarobił o 18,5% więcej, niż rok wcześniej. Tyle tylko, że mniej eksponowane są pewne niepokojące sygnały, dotyczące roku przyszłego.

Więcej…

Obajtek: Nasz najnowszy raport jest cennym źródłem wiedzy o Grupie Orlen

Raport Roczny Grupy Orlen za 2020 r., przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument kompleksowo prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność Koncernu.

Więcej…

Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność po polsku

Photo by krakenimages on Unsplash

Rzadko poruszamy tu problematykę społecznej działalności biznesu. A staje się ona jednym z coraz ważniejszych zagadnień, bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych i średniej wielkości - na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i pracowników. Tego typu działania stają się ważne zwłaszcza w kontekście postrzegania wizerunku firm na zewnątrz.

Więcej…

Kamiński: Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wziął udział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Więcej…