Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Karabinek szturmowy GROT

- W Fabryce Broni w Radomiu Wojsko Polskie zamówiło 18 tys. karabinów GROT i 2 tys. pistoletów VIS 100. To oznacza, że do 2022 r., co trzeci żołnierz Wojska Polskiego będzie wyposażony w najnowocześniejszy karabinek GROT polskiej produkcji - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w Radomiu.

W Fabryce Broni „Łucznik” min. Błaszczak wziął udział w uroczystości podpisania dokumentów dotyczących kolejnych dostaw broni strzeleckiej dla WP.

- Bardzo się cieszę z tego, że podpisane zostały umowy, które zwiększają zamówienia Wojska Polskiego na tę właśnie broń. Bardzo cieszę się z tego, że Wojsko Polskie dysponuje nowoczesnym sprzętem polskiej produkcji. Chciałbym podkreślić wbrew temu, co możemy usłyszeć lub przeczytać, że zamówienia kierowane przez MON do polskiego przemysłu zbrojeniowego są wyższe niż kilka lat temu - poinformował  minister.

- Posłużę się liczbami. Z reguły przez ostatnie lata zamawiano w polskim przemyśle zbrojeniowym zamówienia o wartości 3,5 mld zł - 3 mld 700 mln zł. W roku 2018 roku były to 3 mld 961 mln zł. W tym roku Wojsko Polskie, Ministerstwo Obrony Narodowej zamówi w polskim przemyśle zbrojeniowym kontrakty o wartości 6 mld 851 mln zł - dodał.

Szef MON zaznaczył, że zakupy broni są m. in. związane z rozwojem liczebnym Wojska Polskiego, a w szczególności z budową Wojsk Obrony Terytorialnej. 

- Do 2022 r. co trzeci żołnierz Wojska Polskiego będzie wyposażony w ten najnowocześniejszy karabinek GROT produkcji Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu. Wojska Obrony Terytorialnej rozwijają się - powiedział szef MON.

– Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda wręczył sztandary trzem brygadom, ja wręczyłem powołania nowych dowódców dla kolejnych formowanych brygad. Proces formowania kolejnych brygad postępuje bardzo dynamicznie. W sobotę przekazałem klucze do nowej siedziby Dowództwa WOT w Zegrzu. Ta infrastruktura jest odpowiednia do tego, żeby można było dowodzić sprawnie i skutecznie Wojskami Obrony Terytorialnej, a więc ta najmłodsza formacja rozrasta się, jest coraz liczniejsza – dodał szef MON. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Budownictwo - najlepsze wyniki od 30. lat

Dane o budownictwie mieszkaniowym, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, pozwalają sądzić, że pobicie zeszłorocznego rekordu liczby mieszkań oddanych do użytkowania (185 tysięcy) jest więcej niż prawdopodobne, a przekroczenie bariery 200 tysięcy mieszkań jest możliwe – uważa minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Więcej…

Nasze polskie oczko w głowie

Z badania przeprowadzonego z inicjatywy m.in. największego banku w naszym kraju wynika, że Polacy coraz bardziej dumni z polskiej żywności. To jeden z przejawów patriotyzmu gospodarczego („dobre, bo polskie”), godnego ze wszech miar poparcia.

Więcej…

Opoką był kościół, a kościołem kierował Prymas Tysiąclecia

Jan Pawel II zbliżenie twarzy, oparty o pastorał
Jan Paweł II. Dennis Jarvis from Halifax, Canada

- Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Karol Wojtyła św. Jan Paweł II to dwie największe postacie polskiego Kościoła ostatnich setek lat, a może i dwie największe postaci w historii Polski, na pewno II połowy XX wieku - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński podczas pierwszej lekcji muzealnej w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. 

Więcej…

Przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej

trzy tryby połączone ze sobą
Photo by Bill Oxford on Unsplash

Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania. 

To najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowela ustawy Prawo własności przemysłowej, którą przegłosował Sejm. Teraz projekt trafi do Senatu.

Projekt nowelizacji realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

- Celem przygotowanej przez MPiT nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej, tak aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne dla użytkowników – wyjaśnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

- To z kolei, mam nadzieję, skłoni polskich przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty. Szczególne znaczenie projekt powinien mieć dla start-upów z branży IT, które od teraz będą mogły chronić swoje rozwiązania za pomocą patentów udzielanych na wynalazki realizowane za pomocą komputera – dodaje Emilewicz.

Na nowych regulacjach skorzystają również pracownicy Urzędu Patentowego RP oraz środowisko prawnicze.

- Dzięki nowym przepisom ma się również zwiększyć kadra ekspertów, którzy oceniają zgłoszenia dotyczące ochrony patentowej. Natomiast do prowadzenia spraw dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych - oprócz rzeczników patentowych - zostaną dopuszczeni również adwokaci i radcowie prawni - dodaje szefowa MPiT.

{crossposting}

Urzędu Bezpieczeństwa Żywności

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna jest elementem struktury państwa, który odpowiada za bezpieczeństwo publiczne, za zwalczanie chorób zwierząt i za zagwarantowanie w imieniu państwa, że żywność wchodząca na rynek jest bezpieczna – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystych obchodów 100-lecia PAW.

Więcej…