Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Najbliższe miesiące będą kluczowe z punktu widzenia decyzji strategicznych w zakresie kierunku polityki UE i tym samym niezwykle istotne w kontekście zapewnienia dobrobytu i bezpieczeństwa jej obywatelom.

Pod tym kątem postrzegamy proces wyłaniania kandydatów na najwyższe stanowiska w UE – zaznaczył wiceminister Konrad Szymański podczas spotkania z dyrektorem generalnym ds. europejskich w holenderskim MSZ Thijsem van der Plasem.

Agenda konsultacji objęła m.in. podsumowanie szczytu w Sibiu, nową Agendę Strategiczną - w tym transparentność, rynek wewnętrzny, bezpieczeństwo, klimat, relacje zewnętrzne UE, praworządność i migracje, a także brexit, politykę rozszerzenia oraz sytuację polskich pracowników na holenderskim rynku pracy.

Polska i Holandia należą do państw - zwolenników pogłębienia integracji w sektorze usług. W tym kontekście wiceminister Szymański podkreślił, że w dobie rosnącej globalnej konkurencji i napiętych międzynarodowych stosunków handlowych dalszy rozwój jednolitego rynku należy zaliczyć do kluczowych priorytetów w strategicznym programie UE.

- Jednolity rynek jest podstawą dobrobytu i konkurencyjności Europy - zauważył wiceszef polskiej dyplomacji. - Wierzę, że silny głos krajów o podobnych poglądach może się do tego przyczynić – dodał.

Rozmowa dotyczyła również sytuacji polskich pracowników na holenderskim rynku pracy. Wiceminister Szymański z zadowoleniem zauważył, że w prasie holenderskiej opublikowano w ostatnim czasie kilka artykułów przedstawiających w sposób szeroki i obiektywny problemy pracowników tymczasowych na holenderskim rynku pracy, w tym nielegalną działalność lokalnych agencji zatrudnienia.

- Nadal istnieje potrzeba prowadzenia otwartego dialogu pomiędzy władzami polskimi i holenderskimi na temat holenderskiej polityki zwalczania nadużyć i wyzysku polskich pracowników – podkreślił wiceszef MSZ.

{crossposting}

Czytaj więcej

Budownictwo - najlepsze wyniki od 30. lat

Dane o budownictwie mieszkaniowym, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, pozwalają sądzić, że pobicie zeszłorocznego rekordu liczby mieszkań oddanych do użytkowania (185 tysięcy) jest więcej niż prawdopodobne, a przekroczenie bariery 200 tysięcy mieszkań jest możliwe – uważa minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Więcej…

Nasze polskie oczko w głowie

Z badania przeprowadzonego z inicjatywy m.in. największego banku w naszym kraju wynika, że Polacy coraz bardziej dumni z polskiej żywności. To jeden z przejawów patriotyzmu gospodarczego („dobre, bo polskie”), godnego ze wszech miar poparcia.

Więcej…

Opoką był kościół, a kościołem kierował Prymas Tysiąclecia

Jan Pawel II zbliżenie twarzy, oparty o pastorał
Jan Paweł II. Dennis Jarvis from Halifax, Canada

- Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Karol Wojtyła św. Jan Paweł II to dwie największe postacie polskiego Kościoła ostatnich setek lat, a może i dwie największe postaci w historii Polski, na pewno II połowy XX wieku - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński podczas pierwszej lekcji muzealnej w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. 

Więcej…

Przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej

trzy tryby połączone ze sobą
Photo by Bill Oxford on Unsplash

Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania. 

To najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowela ustawy Prawo własności przemysłowej, którą przegłosował Sejm. Teraz projekt trafi do Senatu.

Projekt nowelizacji realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

- Celem przygotowanej przez MPiT nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej, tak aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne dla użytkowników – wyjaśnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

- To z kolei, mam nadzieję, skłoni polskich przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty. Szczególne znaczenie projekt powinien mieć dla start-upów z branży IT, które od teraz będą mogły chronić swoje rozwiązania za pomocą patentów udzielanych na wynalazki realizowane za pomocą komputera – dodaje Emilewicz.

Na nowych regulacjach skorzystają również pracownicy Urzędu Patentowego RP oraz środowisko prawnicze.

- Dzięki nowym przepisom ma się również zwiększyć kadra ekspertów, którzy oceniają zgłoszenia dotyczące ochrony patentowej. Natomiast do prowadzenia spraw dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych - oprócz rzeczników patentowych - zostaną dopuszczeni również adwokaci i radcowie prawni - dodaje szefowa MPiT.

{crossposting}

Urzędu Bezpieczeństwa Żywności

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna jest elementem struktury państwa, który odpowiada za bezpieczeństwo publiczne, za zwalczanie chorób zwierząt i za zagwarantowanie w imieniu państwa, że żywność wchodząca na rynek jest bezpieczna – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystych obchodów 100-lecia PAW.

Więcej…