Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawiał podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informacje na temat budżetu dla Polski w części odnoszącej się do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2023-2027.

- Decyzja o wykorzystaniu mechanizmu elastyczności miedzy filarami WPR skutkować będzie transferem ponad 1,9 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na płatności bezpośrednie. Po transferze na finansowanie płatności bezpośrednich w latach 2023-2027 dostępne będzie ponad 17,3 mld euro, a na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich blisko 4,7 mld euro - informował wicepremier i przypomniał, że pierwotna alokacja środków budżetu UE na sfinansowanie płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2023-2027 wynosiła nieco ponad 15,4 mld euro. Pierwotna alokacja na sfinansowanie w tym samym okresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków funduszu EFRROW (II filar WPR) wynosiła 6,6 mld euro.

Zgodnie z przepisami UE wydatki na rozwój obszarów wiejskich dofinansowane będą z budżetu krajowego kwotą ponad 3,1 mld euro.

- Całkowity budżet na rozwój obszarów wiejskich, czyli środki UE i współfinansowanie, wyniesie prawie 7,8 mld euro - podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk .

Szef resortu rolnictwa poinformował też o planowanym przeznaczeniu środków na poszczególne instrumenty interwencji w ramach przyszłego Planu strategicznego WPR.

W przypadku płatności bezpośrednich większość środków (45%) skierowane będzie na podstawowe wsparcie dochodu. Kolejne pozycje to: ekoschematy (27% środków), płatności związane z produkcją (15%) oraz płatność redystrybucyjna (11%).

- Jeżeli chodzi o środki polityki spójności to w ramach programów realizujących nową Umowę Partnerstwa szacuje się, że na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przeznaczonych zostanie ok. 10 mld euro, w formie dedykowanych instrumentów we właściwych programach krajowych i regionalnych realizujących politykę spójności. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z perspektywą finansową 2014-2020 - dodał wicepremier Henryk Kowalczyk.

Zaznaczył przy tym, że rozwój obszarów wiejskich będzie również wspierany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, których wykorzystanie zostało przedstawione w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

- Dzięki temu więcej środków z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, z PROW będzie mogło być skierowanych bezpośrednio do rolnictwa, a nie na infrastrukturę techniczną - podkreślił wicepremier Kowalczyk.

W dalszej części posiedzenia wicepremier przedstawił informację o krajowych instrumentach wsparcia dla rolnictwa przewidzianych na lata 2021-2027.

Zwrócił uwagę na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej, dopłaty do składek ubezpieczeniowych oraz środkach przeznaczanych na pomoc w związku z ASF, dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowalny i inne.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…