Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Jest Pan wybitnym poetą i humanistą, którego wkład w polską kulturę jest trudny do zmierzenia - napisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w liście gratulacyjnym do Jarosława Marka Rymkiewicza. Poeta, dramaturg, literaturoznawca i tłumacz obchodził jubileusz 85. urodzin.

List gratulacyjny w imieniu wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego wręczyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin.

- Nie sposób przecenić Pańskich wspaniałych wierszy, zwłaszcza tomów „Metafizyka”, „Znak niejasny, baśń półżywa”, słynnego „Zachodu słońca w Milanówku” czy „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie”. Porusza w nich Pan śmiało tematy graniczne, jak śmierć i przemijanie, odwołując się przy tym do najlepszych tradycji poetyckich - napisał minister kultury w liście do Jubilata.

Wicepremier prof. Gliński podkreślił, że twórczość Rymkiewicza, m.in. „Leśmian. Encyklopedia” i „Juliusz Słowacki pyta o godzinę”, „Żmut”, ukazują „zupełnie nowe drogi myślenia i pozwalają nam na nowo poznać i zachwycić się nie tylko twórczością, ale i sylwetkami najważniejszych polskich poetów”. Minister kultury wspomniał także „prace historyczne, dramaturgiczne, powieści oraz liczne tłumaczenia poezji hiszpańsko- i anglojęzycznej” Jubilata.

- Pańska znakomita twórczość jest szeroko doceniana, zarówno przez czytelników, jak i krytyków, o czym świadczą liczne nagrody, którymi został Pan uhonorowany: Nagroda Fundacji im. Kościelskich, Nagroda im. Stanisława Vincenza, Nagroda Literacka paryskiej „Kultury”, wielokrotne nominacje i przyznana w 2003 r. Nagroda Literacka Nike, czy Nagroda Poetycka Orfeusz, by wymienić tylko te najważniejsze. Został Pan również odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” - podsumował wicepremier.

Minister kultury złożył wyrazu uznania i życzył „zdrowia i sił, oraz wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu prywatnym, jak i na polu artystycznym”.

{crossposting}

Czytaj więcej

192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Już ponad 192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Tylko dobrze zarządzane państwo w przypadku niespodziewanego kryzysu może wdrożyć tak duże środki pomocowe - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji w Żyrardowie.

Więcej…

Kaleta: Konstytucja pozostaje prawem najwyższym RP

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest nie do przyjęcia. TSUE wychodzi poza traktaty europejskie, jawnie wykracza poza swoją rolę.

Więcej…

Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co zrobił Kazimierz Górski

Autorstwa Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5912449

Wartości, które Kazimierz Górski wyniósł z domu, raz jeszcze przypominają nam, że sport to nie tylko wysiłek fizyczny - wicepremier prof. Piotr Gliński.

Więcej…

Grzybowski: Ochrona KUKE gwarancją płatności

Pomimo pandemii polscy eksporterzy doskonale radzą sobie na zagranicznych rynkach, kontynuując ekspansję między innymi w krajach Afryki. Jedną z takich firm jest wieluński producent naczep i przyczep , który tym razem dostarczy swoje wyroby do Mali oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

- Ubezpieczamy wieloletni kredyt kupiecki, jaki Wielton oferuje zagranicznym kontrahentom na zakup swoich produktów. Łączna wartość dwóch kontraktów to 3,3 mln euro. Uzyskanie ochrony ze strony KUKE zdejmuje z polskiego eksportera ryzyko braku płatności, a dodatkowo, gdyby chciał on wzmocnić swą płynność finansową, może ubezpieczone należności bez problemu sprzedać przed terminem i otrzymać gotówkę. Rozmawiamy z Wieltonem o ubezpieczaniu kolejnych transakcji sprzedaży na rynki afrykańskie, gdzie firma zbudowała już bardzo silną pozycję - powiedział Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Nie jest to pierwszy tego typu kontrakt Wieltonu wykorzystujący rozwiązania oferowane przez KUKE. W ubiegłym roku ubezpieczona została sprzedaż również do odbiorcy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Polski eksport do tego kraju, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wzrósł w ub. roku o 58 proc., a do Mali o 49 proc. W przypadku całej Afryki Polska zanotowała wzrost o 2,2 proc.

- Jesteśmy coraz aktywniejsi w Afryce, którą „odkrywa” rosnąca grupa polskich eksporterów. W tym miesiącu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Islamską Korporacją Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC), do której należą Mali i Wybrzeże Kości Słoniowej, by wspólnie uczestniczyć w projektach eksportowych i inwestycyjnych polskich przedsiębiorców w tym regionie. W najbliższym czasie pojawią się w naszej ofercie kolejne atrakcyjne instrumenty wspierające eksporterów i finansujące je banki - podkreślił Adam Grzybowski.

Sprzedaż towarów do krajów Afryki stanowiła w minionym roku 1,2 proc. całości polskiego eksportu i podobny jest ich udział w portfelu długoterminowych transakcji ubezpieczanych przez KUKE.

{crossposting}

Buda: Na początek Małopolska może liczyć na 1,54 mld euro

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w latach 2021-2027.

Więcej…