Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Błaszczak: Funkcja, którą obejmuje generał Joks niewątpliwie pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo państw wschodniej flanki NATO.

Generał dywizji Adam Joks został zastępcą dowódcy V Korpusu US Army. Będzie pełnił obowiązki w Fort Knox w USA. - Generał dywizji Adam Joks to doświadczony żołnierz. To dowódca, który daje gwarancje, że swoje obowiązki będzie wypełniał rzetelnie jak na dobrego żołnierza przystało. To jest dowódca świadomy wyzwań przed jakimi stoi Polska i cała wschodnia flanka NATO - mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef MON uczestniczył w uroczystości pożegnania gen. dyw. Adama Joksa.

- Funkcja, którą obejmuje generał Joks niewątpliwie pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo państw wschodniej flanki NATO. Generał Adam Joks jest pierwszym dowódcą, Polakiem, który obejmuje tak wysokie stanowisko w dowództwie US Army po Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce. To jest wydarzenie historyczne. Serdecznie gratuluję generałowi i życzę, aby służył na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny - podkreślił minister.

Mariusz Błaszczak poinformował, że gen. dyw. Adam Joks będzie pełnił obowiązki w Fort Knox w USA. Gen. dyw. Adam Joks był dowódcą Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre - JFTC) w Bydgoszczy. Wcześniej był zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP.

Wysunięte dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce, w Poznaniu (V Corps Headquarters Fwd) jest jedyną strukturą tego szczebla dowodzenia rozmieszczoną w Europie. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA dyslokowanymi w Europie, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO.

- Dzisiejsza uroczystość jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze do zacieśniania sojuszu pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi. Do budowania współpracy między wojskiem Polski i USA. Ważnym wydarzeniem na drodze budowy, tych ścisłych relacji w dziedzinie obronności była podpisana w ubiegłym roku, 15 sierpnia umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską, a Stanami Zjednoczonymi. Data nie była przypadkowa. To data upamiętniająca zwycięską bitwę Wojska Polskiego, przed stu laty, kiedy to żołnierze Wojska Polskiego zatrzymali ofensywę bolszewików idącą na Zachód, idącą na Europę - zaznaczył szef MON.

- Podpisanie tej umowy było wydarzeniem na tyle istotnym, że razem pracujemy nad stworzeniem warunków do tego, żeby nawet 20 tys. żołnierzy Stanów Zjednoczonych mogło przybyć tu na polską ziemię jeżeli będzie taka potrzeba - podkreślił minister. Żołnierze, jeżeli będzie taka potrzeba, będą dowodzeni właśnie z Poznania z Wysuniętego Dowództwa V Korpusu. To bardzo ważne miejsce. To miejsce, to dowództwo, z którego dowodzeni są żołnierze Stanów Zjednoczonych przebywający w Polsce i w środkowo-wschodniej Europie - dodał minister.

Minister podczas spotkania z polskimi i amerykańskimi dowódcami przypomniał także o procesie modernizacji technicznej wojska, w tym o zakupie czołgów dla wojsk lądowych. - Żeby budować interoperacyjność naszych wojsk doposażamy żołnierzy Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. Ogłosiliśmy zakup najnowocześniejszych czołgów Abrams - mówił minister Błaszczak.

{crossposting}

Czytaj więcej

Sarnowski: Proponujemy sprawiedliwy system podatkowy, który uwzględnia różnice w dochodach obywateli

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki - to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu.

Więcej…

Parasol noś i przy pogodzie, czyli jak się przygotować na 2022 rok

Dobre wyniki gospodarki – i polskich firm – są faktem. Nie ma tu żadnej manipulacji

Jak tu nie być zadowolonym, kiedy nawet Komisja Europejska podnosi perspektywy wzrostu gospodarczego dla Polski na bieżący rok: i to aż o jedną piątą, do 4,8%. Ministerstwo Finansów, między zapowiedziami kolejnych rozwiązań podatkowych uderzających w „klasę wyższą” (czyli zarabiającą powyżej średniej krajowej) przemyca też błogi komunikat – oto po pierwszym półroczu nadwyżka budżetowa wyniosła 28 mld, a fiskus zarobił o 18,5% więcej, niż rok wcześniej. Tyle tylko, że mniej eksponowane są pewne niepokojące sygnały, dotyczące roku przyszłego.

Więcej…

Obajtek: Nasz najnowszy raport jest cennym źródłem wiedzy o Grupie Orlen

Raport Roczny Grupy Orlen za 2020 r., przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument kompleksowo prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność Koncernu.

Więcej…

Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność po polsku

Photo by krakenimages on Unsplash

Rzadko poruszamy tu problematykę społecznej działalności biznesu. A staje się ona jednym z coraz ważniejszych zagadnień, bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych i średniej wielkości - na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i pracowników. Tego typu działania stają się ważne zwłaszcza w kontekście postrzegania wizerunku firm na zewnątrz.

Więcej…

Kamiński: Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wziął udział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Więcej…