Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Czy idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest znana w Armenii? W jakim stopniu władze ormiańskie wspierają wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu? Pytamy Jego Ekscelencję Samvela Mkrtchiana, Ambasadora Armenii w Polsce.

Czy idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest znana w Armenii?

Oczywiście, że zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu czyli corporate social responsibility (CSR) są znane. Istnieje również wiedza na temat normy ISO 26000, która przedstawia orientacyjne zalecenia dotyczące tego, jak każda organizacja może podjąć i poprawić swoją odpowiedzialność społeczną, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i gospodarczego. Jednocześnie muszę przyznać, że koncepcja CSR wciąż musi być umocniona w naszej strukturze społecznej i stać się rodzajem behawioralnej cechy większej społeczności biznesowej.

Jaki jest stosunek państwa do społecznej odpowiedzialności biznesu?

Rząd Armenii oraz inne struktury państwowe bardzo pozytywnie donoszą się do spraw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Podejmują działania na rzecz rozpowszechniania i wspierania tej koncepcji.

Czy w jakimś stopniu władze ormiańskie wspierają wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu?

Wsparcie władz ormiańskich dla CSR ma różne formy, o niektórych już wspomniałem. Ponad to władze oferują środowisku biznesowemu pewne motywacje w postaci ulg podatkowych i uprzewilejowane traktowanie. Te ograniczone środki przynoszą znacznie wyższe korzyści w wymiarze społecznym.

Czy przedsiębiorstwa wdrażają idee społecznej odpowiedzialności biznesu w swojej działalności? Jeśli tak uprzejmie proszę podać przykłady.

Elementy CSR przenikają do przedsiębiorstw i stają się integralną częścią ich działalności. Przykładowo jest to budowa i utrzymanie parków publicznych miejskich stref zielonych czy wspieranie instytucji i programów edukacyjnych, kulturalnych, medycznych oraz sportowych. Istotne znaczenie ma pomoc społeczna dla grup szczególnie potrzebujących wsparcia i ubogich. W tym obszarze widoczne jest szczególne zaangażowanie przedsiębiorstw z sektora przemysłu wydobywczego. Organizacje są zaangażowane w pomoc społecznościom lokalnym na przykład w budowę dróg, poprawę zaopatrzenia w wodę, remont szkół. Przyjęcie koncepcji CSR przejawia się także poprzez wkład w fundacje charytatywne. Dobrymi przykładami są dwa z nich – „Mój krok” – My Step” i „Miasto uśmiechów” – “City of Smiles”.

Zdaniem Jego Ekscelencji jakie elementy z doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu są najistotniejsze we wdrażaniu?

Myślę, że wszystkie elementy są ściśle powiązane i odpowiednio oddziałują. Z mojej osobistej perspektywy odniosę się do niektórych z nich – biorąc pod uwagę oczekiwania interesariuszy – wpływ społeczności, odpowiedzialne zachowanie, zaangażowanie w ciągłe doskonalenie, zarządzanie i ograniczanie ryzyka, identyfikowanie nowych możliwości. W moim rozumieniu te i inne elementy uzupełniają się nawzajem i ostatecznie tworzą całość.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…