Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Czy idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest znana w Armenii? W jakim stopniu władze ormiańskie wspierają wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu? Pytamy Jego Ekscelencję Samvela Mkrtchiana, Ambasadora Armenii w Polsce.

Czy idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest znana w Armenii?

Oczywiście, że zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu czyli corporate social responsibility (CSR) są znane. Istnieje również wiedza na temat normy ISO 26000, która przedstawia orientacyjne zalecenia dotyczące tego, jak każda organizacja może podjąć i poprawić swoją odpowiedzialność społeczną, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i gospodarczego. Jednocześnie muszę przyznać, że koncepcja CSR wciąż musi być umocniona w naszej strukturze społecznej i stać się rodzajem behawioralnej cechy większej społeczności biznesowej.

Jaki jest stosunek państwa do społecznej odpowiedzialności biznesu?

Rząd Armenii oraz inne struktury państwowe bardzo pozytywnie donoszą się do spraw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Podejmują działania na rzecz rozpowszechniania i wspierania tej koncepcji.

Czy w jakimś stopniu władze ormiańskie wspierają wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu?

Wsparcie władz ormiańskich dla CSR ma różne formy, o niektórych już wspomniałem. Ponad to władze oferują środowisku biznesowemu pewne motywacje w postaci ulg podatkowych i uprzewilejowane traktowanie. Te ograniczone środki przynoszą znacznie wyższe korzyści w wymiarze społecznym.

Czy przedsiębiorstwa wdrażają idee społecznej odpowiedzialności biznesu w swojej działalności? Jeśli tak uprzejmie proszę podać przykłady.

Elementy CSR przenikają do przedsiębiorstw i stają się integralną częścią ich działalności. Przykładowo jest to budowa i utrzymanie parków publicznych miejskich stref zielonych czy wspieranie instytucji i programów edukacyjnych, kulturalnych, medycznych oraz sportowych. Istotne znaczenie ma pomoc społeczna dla grup szczególnie potrzebujących wsparcia i ubogich. W tym obszarze widoczne jest szczególne zaangażowanie przedsiębiorstw z sektora przemysłu wydobywczego. Organizacje są zaangażowane w pomoc społecznościom lokalnym na przykład w budowę dróg, poprawę zaopatrzenia w wodę, remont szkół. Przyjęcie koncepcji CSR przejawia się także poprzez wkład w fundacje charytatywne. Dobrymi przykładami są dwa z nich – „Mój krok” – My Step” i „Miasto uśmiechów” – “City of Smiles”.

Zdaniem Jego Ekscelencji jakie elementy z doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu są najistotniejsze we wdrażaniu?

Myślę, że wszystkie elementy są ściśle powiązane i odpowiednio oddziałują. Z mojej osobistej perspektywy odniosę się do niektórych z nich – biorąc pod uwagę oczekiwania interesariuszy – wpływ społeczności, odpowiedzialne zachowanie, zaangażowanie w ciągłe doskonalenie, zarządzanie i ograniczanie ryzyka, identyfikowanie nowych możliwości. W moim rozumieniu te i inne elementy uzupełniają się nawzajem i ostatecznie tworzą całość.

{crossposting}

Czytaj więcej

W kwestii surowców – tylko razem!

Autorstwa Ad Meskens - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73870184

Zauważyli Państwo, że wojna na Ukrainie spowodowała, że politycy i komentatorzy, uważający dotąd Unię Europejską za „wyimaginowaną wspólnotę”, zamilkli?

Więcej…

Kredytobiorcy lepsi i gorsi?

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

Wsłuchując się w wypowiedzi polityków odnoszę wrażenie, że w Polsce istnieje tylko jeden rodzaj kredytobiorców, a mianowicie posiadacze kredytów hipotecznych.

Więcej…

Żółwie tempo decyzji ws. NBP i RPP

Łacińska paremia „festina lente” - śpiesz się powoli - wyjątkowo przypadła do gustu naszym parlamentarzystom, gdy chodzi o obsadę stanowisk o kluczowym znaczeniu dla polityki finansowej państwa.

Więcej…

Morawiecki: Ukraina broni najbardziej uniwersalnych i europejskich wartości

Photo by Robert Paul Jensen on Unsplash

Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą we Lwowie, gdzie doszło do kolejnego rosyjskiego ataku. Odwiedził rannych ukraińskich żołnierzy i poszkodowanych cywilów.

Więcej…

Grupa Orlen zwiększy sieć stacji paliw na Słowacji o 25 nowych obiektów

W efekcie podpisanej umowy, Koncern będzie właścicielem łącznie 47 stacji i umocni pozycję w gronie liderów sprzedaży detalicznej na tym rynku.

Więcej…