Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Książki na biurku na nich jabłko, obok kostki z literami A, B, C ustawione w kolumnę

– Wymieniliśmy się uwagami dotyczącymi tego, jak funkcjonuje system edukacji w Polsce, jak jest finansowany – powiedział szef MEN Dariusz Piontkowski na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski spotkał się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Spotkanie, które odbyło się w siedzibie MEN, dotyczyło wdrażania kolejnych etapów reformy oświaty, a także zagadnień związanych z warszawską edukacją.

- Padły pierwsze propozycje, w jakim kierunku mogłyby ewentualnie pójść zmiany. Postaraliśmy się przekazać argumenty także ze strony rządowej, często nieco inne spojrzenie niż to, które prezentują władze Warszawy – dodał minister Piontkowski. 

Zaznaczył także, iż jest otwarty na rozmowy i będzie prowadził dialog z innymi samorządami i korporacjami samorządowymi. Takie spotkania, m.in. z władzami Gdańska i Bydgoszczy odbędą się na początku sierpnia. 

Podczas konferencji prasowej Piontkowski podkreślił, że subwencja oświatowa przekazywana miastu stołecznemu Warszawie stale wzrasta: w 2017 r. wynosiła 1 mld 679 mln zł, w 2018 r. było to 1 mld 789 mln zł, a 1 mld 989 mln zł - w br. Dodał, że w ostatnich latach subwencja wzrosła o prawie 34 proc. 

Ponadto wskazał, że Warszawa otrzymała dodatkowe finansowanie w ramach podziału 0,4% rezerwy na realizację zadań związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych w szkoły podstawowe (doposażenie świetlic, remonty sanitariatów i doposażenie pomieszczeń do nauki). W 2017 r. Warszawa wnioskowała o  4 611 095 zł, otrzymała 3 533 397 zł, czyli 76,6% wnioskowanej kwoty, Z kolei w roku 2018 miasto stołeczne otrzymało 2 323 459 zł, co stanowi 71,6 % kwoty wnioskowanej (3 243 049 zł).

Szef MEN przypomniał o dodatkowych środkach na edukację, jakie miasto stołeczne Warszawa, podobnie jak inne samorządy, otrzymuje z budżetu państwa w ramach kilku programów rządowych oraz dotacji celowych. Zaznaczył, że ta pomoc finansowa wykracza poza ustawowe obowiązki państwa, a pozwala wypełnić zadania własne samorządu. 

– Gdy spróbowaliśmy policzyć łącznie kwoty dodatków, które otrzymała Warszawa w ciągu ostatnich trzech lat, to jest to prawie 130 mln zł. To dodatkowa kwota poza subwencją – podkreślił minister edukacji. 

Środki te, jak wskazywał minister Dariusz Piontkowski, zostały przeznaczone m.in. na realizację programu „Aktywna Tablica” (prawie 2,4 mln zł), wsparcie uczniów w ramach programu „Dobry Start” (73,9 mln zł), rozwój czytelnictwa (3,7 mln zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), stypendia i zasiłki szkolne (przeszło 5 mln zł), wyprawkę szkolną (1,3 mln), bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (ponad 41 mln zł) czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1 mln zł). Łącznie w latach 2017-2019 to ok. 128 mln zł. 

Szef MEN odniósł się także do trwającej obecnie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Podkreślił, że dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przygotowano zwiększoną liczbę miejsc. Przypomniał, że łączna liczba absolwentów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów to 27 911 uczniów. W tym roku przewidziano dla nich 43 024 miejsca. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Błaszczak: Polska zostaje kolejnym państwem ramowych Eurokorpusu

- Będziemy pracować nad wypełnieniem zobowiązania, które dzisiaj bierzemy na siebie. Po kilku latach zaangażowania w prace organów wewnętrznych Eurokorpusu, Polska już w pełni angażuje się w działania kwatery.

Więcej…

Nowy prezes, stałe wyzwania

Zmiany, zmiany, zmiany… Nie tylko w podatkach, ale także i te, które mogą nastrajać zdecydowanie bardziej optymistycznie.

Więcej…

Błaszczak: 18. Dywizja Zmechanizowana odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO

- 18. Dywizja Zmechanizowana rozrasta się, uzyskała także certyfikację. Dbamy również o rozwój zaplecza technicznego. Jednym z ważnych elementów 18. Dywizji jest 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Więcej…

Adamczyk: Dbajmy o swoje bezpieczeństwo

Rozpoczęły się pierwsze wyjazdy na zimowy wypoczynek i pierwsze kontrole autokarów – trwają działania Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczny autokar – ferie 2022”.

Więcej…

Rodzinny kapitał opiekuńczy wszedł w życie 1 stycznia

Maląg: W ciągu niespełna dwóch tygodni rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujący 353 tys. dzieci.

Więcej…