Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Kolejka górska w wesołym miasteczku. Ludzie jadą do góry nogami

Narzędziem wspierającym GOZ mogą okazać się zachęty ekonomiczne. Polityka klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona różnorodności biologicznej.

Wokół tych kwestii koncentrowały się dyskusje podczas nieformalnego spotkania ministrów Unii Europejskiej ds. środowiska i klimatu, które odbyło się w Helsinkach. W obradach wziął udział m.in. wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Dyskusje koncentrowały się m.in. na kwestiach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), w tym, w kontekście jej potencjału dla ochrony różnorodności biologicznej i klimatu.

- Gospodarka o obiegu zamkniętym może na wielu płaszczyznach znacząco pomóc w osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

- Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na nowe zasoby, pozwala także zniwelować presję na ekosystemy, co może znacząco przyczynić się do ochrony bioróżnorodności – dodał.

Uczestnicy posiedzenia dyskutowali także na temat kolejnych kroków jakie należy podjąć, aby uczynić UE jeszcze bardziej „cyrkularną” zarówno regionalnie, jak i globalnie. 

W trakcie posiedzenia wiceminister Mazurek zwrócił uwagę, że dla faktycznej transformacji w kierunku GOZ niezbędne są zaangażowanie społeczeństwa i powszechna zmiana wzorców konsumpcji.

- Bardzo istotne są działania na rzecz zmian postaw konsumentów, począwszy od dzieci i młodzieży, np.: tworzenie nowych interdyscyplinarnych kierunków studiów, łączących wiedzę z zakresu inżynierii, prawa oraz nauk przyrodniczych, ograniczenie lub zmiana charakteru reklam, aby zbytnio nie rozbudzały potrzeb konsumenckich, powodujących niepotrzebny popyt, a w konsekwencji  nadmierne zużycie surowców, czy też nauka rozsądnego podejścia do zmieniających się trendów i mody – podkreślił wiceminister Mazurek.

Jak dodał należy tworzyć polityki sprzyjające popytowi, ale na produkty wytworzone zgodnie z zasadami GOZ.

Mazurek zaznaczył również, że narzędziem wspierającym GOZ mogą okazać się zachęty ekonomiczne, jeśli byłyby poparte działaniami edukacyjnymi, które przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie. Ponadto system finansowania powinien stymulować producentów do takiego projektowania produktów, aby zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich potencjał recyklingu.

Nieformalne spotkanie ministrów środowiska ds. środowiska i klimatu było także okazją do omówienia wkładu i roli Unii Europejskiej w procesie wyznaczania globalnych ram bioróżnorodności po 2020 r. 

- W pracach na rzecz ochrony bioróżnorodności należy wykorzystać potencjał Konwencji Karpackiej - zaznaczył wiceminister Mazurek. - Dwa oddzielne protokoły, tj. o różnorodności biologicznej oraz o różnorodności krajobrazowej w ramach Konwencji Karpackiej, stanowią doskonałe ramy dla ewentualnych działań, jako dodatkowy wkład w realizację celów Konwencji o różnorodności biologicznej. W 2020 r., w Polsce odbędzie się posiedzenie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (COP6), które bezpośrednio poprzedzi Konferencję w sprawie bioróżnorodności (COP15) – dodał wiceminister.

{crossposting}

Czytaj więcej

69% szczęśliwych Polaków

Photo by Robert Collins on Unsplash

Dzisiejszy dzień obfitował w ważne wydarzenia. Powołany został nowy rząd, a Piotr Woźniak, prezes PGNiG ogłosił, że jego firma nie będzie przedłużać kontraktu jamalskiego z Gazpromem.

Więcej…

Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych. Program wsparcia talentów informatycznych

Pilotażowa edycja Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu rusza obecnie w ośmiu województwach: dolnośląskim, lubuskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim i świętokrzyskim
Pilotażowa edycja Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu rusza obecnie w ośmiu województwach: dolnośląskim, lubuskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim i świętokrzyskim

Ministerstwo cyfryzacji ruszyło z jednym ze swoich najważniejszych projektów – programem wsparcia młodych talentów informatycznych. Przeznaczyło na ten cel ponad 82 mln zł.

Więcej…

Zrównoważone rolnictwo potrzebuje małych gospodarstw rodzinnych

Para rąk trzymająca kupkę ziemi

- Zastanówmy się wspólnie jak wykorzystać zasoby doradztwa rolniczego do tych wszystkich przedsięwzięć, które będziemy starali się wdrażać w najbliższych czterech latach – zaapelował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z dyrektorami ośrodków doradztwa rolniczego. 

Więcej…

Pamiętajcie o naszych pieniądzach

Racją istnienia banków nie jest dobre samopoczucie ich akcjonariuszy, podobnie jak racją wprowadzania regulacji ostrożnościowych nie jest dzielenie instytucji finansowych na lepsze i gorsze

Racją istnienia banków nie jest dobre samopoczucie ich akcjonariuszy, podobnie jak racją wprowadzania regulacji ostrożnościowych nie jest dzielenie instytucji finansowych na lepsze i gorsze. W obu przypadkach chodzi o interes klientów.

Więcej…

mLegitymacja studencka - zniżki w zasięgu smartfona

mLegitymacja wyświetlona na smartfonie
SGH jest pierwszą warszawską uczelnią, której studenci mogą korzystać z mLegitymacji.

650 tysięcy Polaków w swoich telefonach ma zainstalowaną naszą aplikację mObywatel. To grono lada moment się powiększy o… studentów. To dla nich przygotowaliśmy nowe udogodnienia.

Więcej…