Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Kolejka górska w wesołym miasteczku. Ludzie jadą do góry nogami

Narzędziem wspierającym GOZ mogą okazać się zachęty ekonomiczne. Polityka klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona różnorodności biologicznej.

Wokół tych kwestii koncentrowały się dyskusje podczas nieformalnego spotkania ministrów Unii Europejskiej ds. środowiska i klimatu, które odbyło się w Helsinkach. W obradach wziął udział m.in. wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Dyskusje koncentrowały się m.in. na kwestiach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), w tym, w kontekście jej potencjału dla ochrony różnorodności biologicznej i klimatu.

- Gospodarka o obiegu zamkniętym może na wielu płaszczyznach znacząco pomóc w osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

- Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na nowe zasoby, pozwala także zniwelować presję na ekosystemy, co może znacząco przyczynić się do ochrony bioróżnorodności – dodał.

Uczestnicy posiedzenia dyskutowali także na temat kolejnych kroków jakie należy podjąć, aby uczynić UE jeszcze bardziej „cyrkularną” zarówno regionalnie, jak i globalnie. 

W trakcie posiedzenia wiceminister Mazurek zwrócił uwagę, że dla faktycznej transformacji w kierunku GOZ niezbędne są zaangażowanie społeczeństwa i powszechna zmiana wzorców konsumpcji.

- Bardzo istotne są działania na rzecz zmian postaw konsumentów, począwszy od dzieci i młodzieży, np.: tworzenie nowych interdyscyplinarnych kierunków studiów, łączących wiedzę z zakresu inżynierii, prawa oraz nauk przyrodniczych, ograniczenie lub zmiana charakteru reklam, aby zbytnio nie rozbudzały potrzeb konsumenckich, powodujących niepotrzebny popyt, a w konsekwencji  nadmierne zużycie surowców, czy też nauka rozsądnego podejścia do zmieniających się trendów i mody – podkreślił wiceminister Mazurek.

Jak dodał należy tworzyć polityki sprzyjające popytowi, ale na produkty wytworzone zgodnie z zasadami GOZ.

Mazurek zaznaczył również, że narzędziem wspierającym GOZ mogą okazać się zachęty ekonomiczne, jeśli byłyby poparte działaniami edukacyjnymi, które przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie. Ponadto system finansowania powinien stymulować producentów do takiego projektowania produktów, aby zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich potencjał recyklingu.

Nieformalne spotkanie ministrów środowiska ds. środowiska i klimatu było także okazją do omówienia wkładu i roli Unii Europejskiej w procesie wyznaczania globalnych ram bioróżnorodności po 2020 r. 

- W pracach na rzecz ochrony bioróżnorodności należy wykorzystać potencjał Konwencji Karpackiej - zaznaczył wiceminister Mazurek. - Dwa oddzielne protokoły, tj. o różnorodności biologicznej oraz o różnorodności krajobrazowej w ramach Konwencji Karpackiej, stanowią doskonałe ramy dla ewentualnych działań, jako dodatkowy wkład w realizację celów Konwencji o różnorodności biologicznej. W 2020 r., w Polsce odbędzie się posiedzenie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (COP6), które bezpośrednio poprzedzi Konferencję w sprawie bioróżnorodności (COP15) – dodał wiceminister.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…