Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Głównymi tematami nieformalnego spotkania ministrów ds. środowiska UE, które odbyło się 18 marca 2021 r., były kluczowe elementy nowej strategii adaptacji UE do zmian klimatu. Polskę reprezentował wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W ramach budowy Europejskiego Zielonego Ładu KE przedstawiła 24 lutego 2021 r. komunikat „Budując Europę odporną na zmianę klimatu, nowa strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu”. Prezydencja Portugalska UE planuje przyjęcie konkluzji Rady w sprawie tej strategii na posiedzeniu Rady ENVI 21 czerwca 2021 r.

- Polska z zadowoleniem przyjęła najnowszą strategię UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu jako istotny element składowy Europejskiego Zielonego Ładu. Zidentyfikowaliśmy dwa najważniejsze wymiary polityki adaptacyjnej na najbliższe lata - są to sektor wodny i sektor miejski - powiedział wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

- Z polskiego punktu widzenia nowymi, ważnymi elementami strategii adaptacji będzie zwrócenie uwagi na potrzebę ściślejszej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym oraz ocena wpływu środków fiskalnych w obszarze adaptacji do zmian klimatu -  dodał wiceminister.

Polska zwróciła się o uwzględnienie dostępnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które mają do dyspozycji podmioty w poszczególnych państwach członkowskich.

- Polska stoi na stanowisku, że nowe cele powinny być zarówno realistyczne, mierzalne, jak i technicznie wykonalne. Wszystko to przy zachowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Musimy uwzględniać nie tylko aspekty środowiskowe, ale także ekonomiczne i społeczne - powiedział wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…