Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Musimy przebudować naszą globalną gospodarkę, tak aby była bardziej ekologiczna i odporna - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas debaty „Dług pandemiczny a zielone inwestycje”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Friedrich-Ebert-Stiftung.

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński w trakcie wystąpienia podkreślił, że zmiany klimatu są problemem globalnym i podejmowane działania wymagają solidarnego zaangażowania wszystkich krajów na świecie. Z zadowoleniem odniósł się do decyzji Prezydenta Bidena w sprawie ponownego przystąpienia USA do Porozumienia paryskiego. Zwrócił też uwagę na istotne działania w tym zakresie podejmowane przez inne kraje, w tym szczególnie istotne deklaracje w sprawie redukcji emisji Chin i Japonii.

„Polska jest częścią UE i razem z pozostałymi Państwami członkowskimi solidarnie zdecydowała, że do 2050 roku osiągniemy kolektywnie jako UE neutralność klimatyczną” – powiedział Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Zauważył też, że Polska droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest dużym wyzwaniem głównie za sprawą naszego miksu energetycznego. Modernizując swój sektor energetyczny, Polska musi zmierzyć się z obiektywnymi zaszłościami historycznymi .

- Sytuacja na rynkach finansowych i poziom stóp procentowych sprzyja i zachęca do inwestowania w nowe technologie, które pomogą osiągnąć nam cele klimatyczne, ale też zapewnią możliwości rozwoju gospodarczego i przyczynią się do powstawania nowych miejsc pracy dla naszych obywateli. Zazwyczaj każda transformacja jest kapitałochłonna zatem obecnie notowany niski poziom stóp procentowych stwarza bardzo korzystne warunki do obniżenia kosztów wytwarzania energii. Zwrócił też uwagę na dysproporcje jakie występują pomiędzy PKB w polskim gospodarstwie domowym, a na przykład w Niemczech co ma bezpośredni wpływ na tempo i sposób osiągnięcia celów wyznaczonych przez UE - dodał Guibourgé-Czetwertyński.

Wskazał także, że transformacja energetyczna w Polsce musi odbywać się w sposób ambitny, konsekwentny, a jednocześnie odpowiedzialny i zrównoważony.

- Celem polityki energetycznej jest osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności gospodarki oraz ograniczeniu oddziaływania sektora energetycznego na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych - mówił wiceminister.

- Ustosunkowując się do obecnej sytuacji na świecie zauważył, że wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę jest dla wszystkich sektorów bardzo duży i w pierwszej kolejności w swoich działaniach Polska zabezpieczyła sektor energetyczny, bo bezpieczeństwo tego sektora i kontynuacja łańcucha dostaw jest kluczowa. Pomimo Covid-19 widzieliśmy w Polsce też szanse dla inwestycji modernizacyjnych i zaczęliśmy identyfikować, które sektory mają potencjał, aby podnieść gospodarkę z tego kryzysu spowodowanego przez pandemię - dodał.

- Transformacja energetyczna ma możliwość powodzenia tylko jeśli będziemy wspólnie działać i w taki sposób powinniśmy kształtować politykę, aby nikt nie czuł się pominięty - powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…