Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Musimy przebudować naszą globalną gospodarkę, tak aby była bardziej ekologiczna i odporna - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas debaty „Dług pandemiczny a zielone inwestycje”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Friedrich-Ebert-Stiftung.

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński w trakcie wystąpienia podkreślił, że zmiany klimatu są problemem globalnym i podejmowane działania wymagają solidarnego zaangażowania wszystkich krajów na świecie. Z zadowoleniem odniósł się do decyzji Prezydenta Bidena w sprawie ponownego przystąpienia USA do Porozumienia paryskiego. Zwrócił też uwagę na istotne działania w tym zakresie podejmowane przez inne kraje, w tym szczególnie istotne deklaracje w sprawie redukcji emisji Chin i Japonii.

„Polska jest częścią UE i razem z pozostałymi Państwami członkowskimi solidarnie zdecydowała, że do 2050 roku osiągniemy kolektywnie jako UE neutralność klimatyczną” – powiedział Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Zauważył też, że Polska droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest dużym wyzwaniem głównie za sprawą naszego miksu energetycznego. Modernizując swój sektor energetyczny, Polska musi zmierzyć się z obiektywnymi zaszłościami historycznymi .

- Sytuacja na rynkach finansowych i poziom stóp procentowych sprzyja i zachęca do inwestowania w nowe technologie, które pomogą osiągnąć nam cele klimatyczne, ale też zapewnią możliwości rozwoju gospodarczego i przyczynią się do powstawania nowych miejsc pracy dla naszych obywateli. Zazwyczaj każda transformacja jest kapitałochłonna zatem obecnie notowany niski poziom stóp procentowych stwarza bardzo korzystne warunki do obniżenia kosztów wytwarzania energii. Zwrócił też uwagę na dysproporcje jakie występują pomiędzy PKB w polskim gospodarstwie domowym, a na przykład w Niemczech co ma bezpośredni wpływ na tempo i sposób osiągnięcia celów wyznaczonych przez UE - dodał Guibourgé-Czetwertyński.

Wskazał także, że transformacja energetyczna w Polsce musi odbywać się w sposób ambitny, konsekwentny, a jednocześnie odpowiedzialny i zrównoważony.

- Celem polityki energetycznej jest osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności gospodarki oraz ograniczeniu oddziaływania sektora energetycznego na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych - mówił wiceminister.

- Ustosunkowując się do obecnej sytuacji na świecie zauważył, że wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę jest dla wszystkich sektorów bardzo duży i w pierwszej kolejności w swoich działaniach Polska zabezpieczyła sektor energetyczny, bo bezpieczeństwo tego sektora i kontynuacja łańcucha dostaw jest kluczowa. Pomimo Covid-19 widzieliśmy w Polsce też szanse dla inwestycji modernizacyjnych i zaczęliśmy identyfikować, które sektory mają potencjał, aby podnieść gospodarkę z tego kryzysu spowodowanego przez pandemię - dodał.

- Transformacja energetyczna ma możliwość powodzenia tylko jeśli będziemy wspólnie działać i w taki sposób powinniśmy kształtować politykę, aby nikt nie czuł się pominięty - powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

{crossposting}

Czytaj więcej

Gliński: Nie wahamy się, jeśli chodzi o wsparcie różnego typu tak wielkich wyzwań jak wystawa Vilhelma Hammershoia

- Polskie muzea, zwłaszcza w ostatnim czasie, działają bardzo intensywnie, bardzo profesjonalnie i znacznie bardziej odważnie.

Więcej…

Błaszczak: Nikt nielegalnie nie przejdzie przez granicę mimo starań reżimu Łukaszenki

Wojska inżynieryjne z Wielkiej Brytanii będą pomagać Polakom w reperacji tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Podczas spotkania ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i Bena Wallace’a, sekretarza obrony Wielkiej Brytanii omówiono szczegóły tej współpracy.

Więcej…

Racjonalny patriotyzm polskich konsumentów

Tak w skrócie można podsumować wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) w październiku br. na próbie 1077 dorosłych Polaków.

Więcej…

Ziobro: Obywatele uzyskają dostęp do sądu nawet we własnym telefonie

Sprawne sądownictwo jest warunkiem dobrze funkcjonującego demokratycznego państwa. Reforma wzmacnia niezależność sędziów. Chcemy skończyć z tworzeniem sędziowskich grup interesu.

Więcej…

Rau: Wzmocnienie wymiaru bezpieczeństwa w ramach Partnerstwa Wschodniego

Tematami ostatniego posiedzenia unijnej Rady do Spraw Zagranicznych były: sytuacja na granicy z Białorusią, zaangażowanie UE w regionach Bałkanów Zachodnich i Sahelu oraz prace nad Kompasem Strategicznym w dziedzinie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (na wspólnej sesji ministrów spraw zagranicznych i obrony). 

Więcej…