Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Musimy przebudować naszą globalną gospodarkę, tak aby była bardziej ekologiczna i odporna - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas debaty „Dług pandemiczny a zielone inwestycje”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Friedrich-Ebert-Stiftung.

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński w trakcie wystąpienia podkreślił, że zmiany klimatu są problemem globalnym i podejmowane działania wymagają solidarnego zaangażowania wszystkich krajów na świecie. Z zadowoleniem odniósł się do decyzji Prezydenta Bidena w sprawie ponownego przystąpienia USA do Porozumienia paryskiego. Zwrócił też uwagę na istotne działania w tym zakresie podejmowane przez inne kraje, w tym szczególnie istotne deklaracje w sprawie redukcji emisji Chin i Japonii.

„Polska jest częścią UE i razem z pozostałymi Państwami członkowskimi solidarnie zdecydowała, że do 2050 roku osiągniemy kolektywnie jako UE neutralność klimatyczną” – powiedział Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Zauważył też, że Polska droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest dużym wyzwaniem głównie za sprawą naszego miksu energetycznego. Modernizując swój sektor energetyczny, Polska musi zmierzyć się z obiektywnymi zaszłościami historycznymi .

- Sytuacja na rynkach finansowych i poziom stóp procentowych sprzyja i zachęca do inwestowania w nowe technologie, które pomogą osiągnąć nam cele klimatyczne, ale też zapewnią możliwości rozwoju gospodarczego i przyczynią się do powstawania nowych miejsc pracy dla naszych obywateli. Zazwyczaj każda transformacja jest kapitałochłonna zatem obecnie notowany niski poziom stóp procentowych stwarza bardzo korzystne warunki do obniżenia kosztów wytwarzania energii. Zwrócił też uwagę na dysproporcje jakie występują pomiędzy PKB w polskim gospodarstwie domowym, a na przykład w Niemczech co ma bezpośredni wpływ na tempo i sposób osiągnięcia celów wyznaczonych przez UE - dodał Guibourgé-Czetwertyński.

Wskazał także, że transformacja energetyczna w Polsce musi odbywać się w sposób ambitny, konsekwentny, a jednocześnie odpowiedzialny i zrównoważony.

- Celem polityki energetycznej jest osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności gospodarki oraz ograniczeniu oddziaływania sektora energetycznego na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych - mówił wiceminister.

- Ustosunkowując się do obecnej sytuacji na świecie zauważył, że wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę jest dla wszystkich sektorów bardzo duży i w pierwszej kolejności w swoich działaniach Polska zabezpieczyła sektor energetyczny, bo bezpieczeństwo tego sektora i kontynuacja łańcucha dostaw jest kluczowa. Pomimo Covid-19 widzieliśmy w Polsce też szanse dla inwestycji modernizacyjnych i zaczęliśmy identyfikować, które sektory mają potencjał, aby podnieść gospodarkę z tego kryzysu spowodowanego przez pandemię - dodał.

- Transformacja energetyczna ma możliwość powodzenia tylko jeśli będziemy wspólnie działać i w taki sposób powinniśmy kształtować politykę, aby nikt nie czuł się pominięty - powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

{crossposting}

Czytaj więcej

Moskwa: 100% zamrożenie taryfy gazowej na poziomie tego roku

Rządowa Tarcza Energetyczna, w tym dodatki na węgiel, inne źródła ciepła czy zamrożenie cen gazu to główne tematy podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która odbyła się w gminie Pniewy.

Więcej…

Skuza: Grudzień jest ostatnim miesiącem na zakup obligacji skarbowych IKE

W grudniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%.

Więcej…

Czarnek: aktualizacje systemu ELA

Czarnek: Najnowsze aktualizacje systemu ELA stanowią także duże wsparcie dla wszystkich polskich uczelni, które aplikują do prestiżowych, międzynarodowych rankingów.

Więcej…

Morawiecki: Grupa Wyszehradzka na trwale wpisała się w architekturę europejskiego bezpieczeństwa

Grupa Wyszehradzka jest bardzo ważnym i efektywnym formatem współpracy regionalnej. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w szczycie państw V4 - Polski, Czech, Węgier i Słowacji - w Koszycach.

Więcej…

Gdański kongres sukcesu

Jest nas 60 milionów – rozsianych po wszystkich kontynentach. Ludzi, którzy czują się Polakami, przyznają do polskich korzeni, swoją polskość kultywują.

Więcej…