Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wspierają podatników w trudnym okresie epidemii, dbają o uczciwą konkurencję i skutecznie walczą z nieprawidłowościami.

W swoich działaniach zachowują równowagę pomiędzy interesem obywatela, a interesem finansów państwa. Od początku epidemii, KAS udzieliła podatnikom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na kwotę ok. 6,4 mld zł.

- Stawiamy potrzeby obywatela w centrum swoich działań. Dlatego realizujemy m.in. program Klient w centrum uwagi KAS - mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Minister podkreśla następnie: - Staramy się dostosowywać nasze działania do oczekiwań naszych klientów i sytuacji w jakiej się znajdują.

- Dbamy o zapewnienie wpływów do budżetu, wspieramy jednocześnie podatników, którzy w związku z COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji - dodaje Kościński.

Podkreśla, że wsparcie dla biznesu to również zapewnienie zasad zdrowej konkurencji i równych praw na rynku. A to oznacza walkę z przestępczością ekonomiczną.

- Na łamanie prawa nie możemy przymykać oka nawet w czasie epidemii. Dlatego administracja skarbowa prowadzi działania kontrolne i reaguje na oszustwa podatkowe - zwraca uwagę minister.

- Ktoś może powiedzieć, że tych kontroli jest za dużo, a ktoś, że za mało. Ale naszym celem jest zachowanie równowagi. Krajowa Administracja Skarbowa interweniuje wtedy, gdy narażony jest interes finansów państwa i interes uczciwego biznesu, bo w praktyce te dwa interesy są tożsame - dodaje Kościński.

MF i KAS stale analizują możliwe ścieżki pomocy podatnikom dotkniętym skutkami koronawirusa, w tym polegające na odroczeniu terminów płatności niektórych podatków.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…