Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Berliński: Prace budowlane na węźle Porosły zakończone w terminie przewidzianym umową pomimo wystąpienia pandemii.

Zakończona właśnie budowa Węzła Porosły to jedna z największych i najdroższych inwestycji drogowych w historii Białegostoku. Ma znaczenie zarówno dla mieszkańców województwa podlaskiego, jak i kierowców jadących drogą krajową nr 8. Nowoczesne połączenie Trasy Generalskiej, Trasy Niepodległości i drogi ekspresowej w kierunku Warszawy było możliwe dzięki ogromnemu wsparciu środkami z Unii Europejskiej. Koszt projektu wyniósł ponad 318 mln zł, z czego 252,8 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Projekt był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Prace budowlane  na węźle Porosły zostały zakończone w terminie przewidzianym umową pomimo wystąpienia pandemii COVID-19, co jest dowodem na bardzo dobrą współpracę wszystkich zaangażowanych stron - mówi Maciej Berliński, dyr. Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, PARP. 

Jego zdaniem oddziaływanie poszczególnych projektów ma charakter ponadregionalny. 

- Służą one zarówno mieszkańcom województwa podlaskiego, jak i kierowcom jadącym drogą krajową nr 8. Warto podkreślić, że jest to ostatni z 28 projektów drogowych realizowanych w ramach POPW 2014-2020 które zostały zakończone 4 lata przed końcem okresu kwalifikowalności wydatków, co potwierdza bardzo dobrą współpracę Beneficjentów Programu z PARP - mówi dyr. Maciej Berliński.

W ramach inwestycji została przebudowana droga krajowa nr 8 od granicy miasta do Węzła Porosły oraz fragment drogi wojewódzkiej 676. W sumie powstało około 10 km dróg.

- Projekt infrastrukturalny w Białymstoku znacznie poprawił sieć powiązań komunikacyjnych, podniósł spójność wewnętrzną regionu i zwiększył jego atrakcyjność ekonomiczną - dodaje Maciej Berliński. 

- A to z kolei zwiększyło konkurencyjność nie tylko miasta, ale całego województwa, jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

{crossposting}

Czytaj więcej

192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Już ponad 192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Tylko dobrze zarządzane państwo w przypadku niespodziewanego kryzysu może wdrożyć tak duże środki pomocowe - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji w Żyrardowie.

Więcej…

Kaleta: Konstytucja pozostaje prawem najwyższym RP

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest nie do przyjęcia. TSUE wychodzi poza traktaty europejskie, jawnie wykracza poza swoją rolę.

Więcej…

Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co zrobił Kazimierz Górski

Autorstwa Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5912449

Wartości, które Kazimierz Górski wyniósł z domu, raz jeszcze przypominają nam, że sport to nie tylko wysiłek fizyczny - wicepremier prof. Piotr Gliński.

Więcej…

Grzybowski: Ochrona KUKE gwarancją płatności

Pomimo pandemii polscy eksporterzy doskonale radzą sobie na zagranicznych rynkach, kontynuując ekspansję między innymi w krajach Afryki. Jedną z takich firm jest wieluński producent naczep i przyczep , który tym razem dostarczy swoje wyroby do Mali oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

- Ubezpieczamy wieloletni kredyt kupiecki, jaki Wielton oferuje zagranicznym kontrahentom na zakup swoich produktów. Łączna wartość dwóch kontraktów to 3,3 mln euro. Uzyskanie ochrony ze strony KUKE zdejmuje z polskiego eksportera ryzyko braku płatności, a dodatkowo, gdyby chciał on wzmocnić swą płynność finansową, może ubezpieczone należności bez problemu sprzedać przed terminem i otrzymać gotówkę. Rozmawiamy z Wieltonem o ubezpieczaniu kolejnych transakcji sprzedaży na rynki afrykańskie, gdzie firma zbudowała już bardzo silną pozycję - powiedział Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Nie jest to pierwszy tego typu kontrakt Wieltonu wykorzystujący rozwiązania oferowane przez KUKE. W ubiegłym roku ubezpieczona została sprzedaż również do odbiorcy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Polski eksport do tego kraju, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wzrósł w ub. roku o 58 proc., a do Mali o 49 proc. W przypadku całej Afryki Polska zanotowała wzrost o 2,2 proc.

- Jesteśmy coraz aktywniejsi w Afryce, którą „odkrywa” rosnąca grupa polskich eksporterów. W tym miesiącu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Islamską Korporacją Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC), do której należą Mali i Wybrzeże Kości Słoniowej, by wspólnie uczestniczyć w projektach eksportowych i inwestycyjnych polskich przedsiębiorców w tym regionie. W najbliższym czasie pojawią się w naszej ofercie kolejne atrakcyjne instrumenty wspierające eksporterów i finansujące je banki - podkreślił Adam Grzybowski.

Sprzedaż towarów do krajów Afryki stanowiła w minionym roku 1,2 proc. całości polskiego eksportu i podobny jest ich udział w portfelu długoterminowych transakcji ubezpieczanych przez KUKE.

{crossposting}

Buda: Na początek Małopolska może liczyć na 1,54 mld euro

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w latach 2021-2027.

Więcej…