Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Będziemy pracować nad wypełnieniem zobowiązania, które dzisiaj bierzemy na siebie. Po kilku latach zaangażowania w prace organów wewnętrznych Eurokorpusu, Polska już w pełni angażuje się w działania kwatery.

To daje naszym siłom zbrojnym dobrą pozycję do zajęcia najwyższych stanowisk w kwaterze głównej, w tym stanowiska dowódcy w przyszłym roku. (…) Oczekuję, że polscy oficerowie, którzy już tu są, oraz ci, którzy wkrótce dołączą, wykażą się profesjonalizmem i zaangażowaniem w codzienną działalność, zdobędą doświadczenie i podzielą się własną perspektywą, jak sprawić, aby ta kwatera była skutecznym narzędziem bezpieczeństwa i obronności, zarówno dla NATO, jak i Unii Europejskiej - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas ceremonii powitania Polski jako szóstego państwa ramowego Eurokorpusu.

Szef MON w Strasburgu uczestniczył w ceremonii przystąpienia Polski jako szóstego państwa ramowego do struktur Eurokorpusu. 

Przed południem minister Błaszczak uczestniczył w spotkaniu w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy. Minister wręczył srebrny medal Wojska Polskiego Jakubowi Wiąckowi za szczególne zasługi w dziedzinie popularyzacji dziejów i tradycji Wojska Polskiego we Francji.

- Pan Wiącek zajmuje się historią Wojska Polskiego. My tutaj tworzymy historię w relokacjach polsko-francuskich, ale także dotyczących aktywności Polski w ramach Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. (…) Łączymy historię, pielęgnowanie pamięci o przeszłości z współczesnością - mówił minister.

W Koszarach Aubert de Vincelles w Strasburgu szef MON wziął udział w ceremonii powitania Polski, jako szóstego Kraju Ramowego w strukturach Eurokorpusu. Uroczystości towarzyszyło symboliczne dołączenie polskiego pocztu sztandarowego jako szóstego w szyku państw należących do Eurokorpusu oraz wciągnięcie flagi Polski na maszt. Ceremonii przewodniczył dowódca Eurokorpusu.

- Polska zostaje kolejnym państwem ramowych, szóstym państwem ramowym Eurokorpusu, tu w Strasburgu. To jest miara naszej aktywności dotycząca tego, aby zapewnić bezpieczeństwo na kontynencie Europejskim. Eurokoprus jest dowództwem o podwójnej naturze. Jest dowództwem zarówno Unii Europejskiej jaki również Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dotychczas był skoncentrowany na zagrożeniach płynących z południa. Celem naszej aktywności jest pokazanie, że Europa jest także zagrożona od wschodu. To są doświadczenia polskie związane chociażby z ostatnimi miesiącami, z atakiem hybrydowym, który został dokonany na granicy polsko-białoruskiej. Celem naszej aktywności jest pokazanie, że Polska daje swój wkład do tego, aby tworzyć wspólnotę bezpieczną, wspólnotę, która odstrasza ewentualnych agresorów - podkreślił szef MON.

Minister Błaszczak zaznaczył, że wraz z przyjęciem do grona państw ramowych, Polska zaangażuje się w rozwój Eurokorpusu.

- Należy zdać sobie sprawę że wraz ze zmianą swojego statusu w Eurokorpusie, Polska zapewni dowództwu znaczący wkład osobowy i techniczny. Pozwolę sobie wspomnieć, że wobec ważnych projektów realizowanych w Siłach Zbrojnych RP, a także innych zobowiązań wielonarodowych, decyzja o wniesieniu dodatkowego wkładu do  Eurokorpusu wymagała korekty w naszych planach rozwojowych, aby zapewnić odpowiednie środki. Biorąc pod uwagę niedawną szkodliwą dynamikę wokół granic Polski, nie była to łatwa decyzja. Ale traktujemy to jako przejaw zaangażowania i praktycznego wkładu Polski w bezpieczeństwo Euro-Atlantyckie - możliwość zamanifestowania, że Polska nie jest konsumentem bezpieczeństwa, ale dostawcą bezpieczeństwa, zgodnie z podejściem 360 stopni - mówił minister.

Szef MON pytany o rolę Polski w Eurokorpusie podkreślił, że obecność Wojska Polskiego w tej strukturze umożliwi udział w nadawaniu kierunków polityki bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej.

- Chcemy wpływać na decyzje struktur dowódczych NATO i Unii Europejskiej również takich jak Eurokorpus, który jest zlokalizowany w Strasburgu. Poprzez naszą aktywność i udział jako państwo ramowe w Eurokorpusie będziemy mieli wpływ na decyzje, na łańcuch dowodzenia w NATO i w Unii Europejskiej. A więc to są te cele, które sobie postawiliśmy i dziś zostały one zrealizowane. Już w przyszłym roku dowódcą Eurokorpusu będzie polski dowódca, polski generał. Również zwiększymy liczebnie zaangażowanie Wojska Polskiego w Eurokorpusie. Zwiększamy udział żołnierzy Wojska Polskiego w Eurokorpusie. Chcemy mówić o zagrożeniach płynących ze wschodu, o agresywnej polityce rosyjskiej. Chcemy także pokazywać dowody na to, co dzieje się na wschodniej flance NATO. Polska została zaatakowana, mamy do czynienia z atakiem hybrydowym. Nasi przedstawiciele w Eurokorpusie będą na co dzień informowali państwa partnerskie - powiedział.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…