Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Minister rodziny i polityki społecznej odwiedziła Podkarpacie, gdzie mówiła przede wszystkim o założeniach Polskiego Ładu.

- Polski Ład wychodzi także naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami czy wymagającym szczególnego wsparcia - podkreśliła minister podczas briefingu prasowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubaczowie. W Horyńcu-Zdroju rozmawiała z mieszkańcami podczas pikniku rodzinnego.

Wizyta na Podkarpaciu była okazją do spotkań i rozmów z mieszkańcami.

- Polski Ład jest strategiczną wizją rozwoju kraju. To konkretne narzędzia i zabezpieczenie finansowe, dzięki którym przyspieszymy rozwój społeczny i gospodarczy Polski - mówiła minister Maląg podczas briefingu prasowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubaczowie.

Minister podkreśliła, że w Polskim Ładzie oraz ogłoszonej w tym roku Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, której głównym celem jest włączanie tej grupy w życie społeczne i zawodowe, zaproponowano liczne działania skierowane do osób wymagających szczególnej pomocy.

- Jeszcze w 2015 roku rocznie na te cele przeznaczano 15 mld zł. W tym roku jest to aż 30 mld zł - powiedziała min. Maląg.

Polski Ład jest już przekuwany w konkretne ustawy, które pomogą polskim rodzinom w zaspokajanie ich potrzeb w zakresie mieszkań, stabilnej pracy z godziwą płacą czy wsparciu w wychowywaniu dzieci i godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym, jak uczyni to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

– Dokument zawiera też elementy prodemograficzne i pronatalistyczne, pozwalające na wyjście z pułapki demograficznej - dodała szefowa resortu rodziny.

- Polski Ład wspiera w rozwoju także najmniejsze miejscowości, nasze małe ojczyzny. Buduje przyszłość Polski dla młodych, takich jak najmłodsi uczestnicy tego pikniku rodzinnego - deklarowała minister w Horyńcu Zdroju.

Podkreśliła znaczenie spotkań z Polakami. - Pokazujemy, jakie wprowadzamy rozwiązania i jakie prace legislacyjne toczą się aktualnie nad kompleksowym programem wspierania polskich rodzin - zwróciła się do gości pikniku. Omówiła pokrótce propozycje sformułowane w Polskim Ładzie i Strategii Demograficznej 2040.

Minister zachęcała też samorządy do aktywnego występowania o środki finansowe na konkretne inwestycje, potrzebne mieszkańcom w różnych regionach Polski.

{crossposting}

Czytaj więcej

Sarnowski: Proponujemy sprawiedliwy system podatkowy, który uwzględnia różnice w dochodach obywateli

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki - to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu.

Więcej…

Parasol noś i przy pogodzie, czyli jak się przygotować na 2022 rok

Dobre wyniki gospodarki – i polskich firm – są faktem. Nie ma tu żadnej manipulacji

Jak tu nie być zadowolonym, kiedy nawet Komisja Europejska podnosi perspektywy wzrostu gospodarczego dla Polski na bieżący rok: i to aż o jedną piątą, do 4,8%. Ministerstwo Finansów, między zapowiedziami kolejnych rozwiązań podatkowych uderzających w „klasę wyższą” (czyli zarabiającą powyżej średniej krajowej) przemyca też błogi komunikat – oto po pierwszym półroczu nadwyżka budżetowa wyniosła 28 mld, a fiskus zarobił o 18,5% więcej, niż rok wcześniej. Tyle tylko, że mniej eksponowane są pewne niepokojące sygnały, dotyczące roku przyszłego.

Więcej…

Obajtek: Nasz najnowszy raport jest cennym źródłem wiedzy o Grupie Orlen

Raport Roczny Grupy Orlen za 2020 r., przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument kompleksowo prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność Koncernu.

Więcej…

Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność po polsku

Photo by krakenimages on Unsplash

Rzadko poruszamy tu problematykę społecznej działalności biznesu. A staje się ona jednym z coraz ważniejszych zagadnień, bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych i średniej wielkości - na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i pracowników. Tego typu działania stają się ważne zwłaszcza w kontekście postrzegania wizerunku firm na zewnątrz.

Więcej…

Kamiński: Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wziął udział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Więcej…