Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Finanse cyfrowe, unia rynków kapitałowych, Semestr Europejski. O tych zagadnieniach rozmawiano podczas Rady ECOFIN, która odbyła się w formie wideokonferencji. Uczestniczył w niej wiceminister finansów Piotr Nowak.

- Polska co do zasady zgadza się z kierunkami działań dotyczącymi transformacji cyfrowej w zakresie finansów przedstawionymi przez KE. W naszej ocenie cyfryzacja usług finansowych może wspierać modernizację gospodarki europejskiej w różnych sektorach, a tym samym ożywienie gospodarcze. Za szczególne ważne uznajemy wspieranie inicjatyw uławiających rozwój rozwiązań innowacyjnych w sektorze finansowym. Jednocześnie należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej ochrony konsumentów i zabezpieczeniu stabilności finansowej - podkreślał wiceminister Nowak.

Ministrowie zapoznali się także z propozycjami KE zawartymi w nowym Planie Działania dotyczącym unii rynków kapitałowych (Capital Markets Union, CMU). Głównym celem CMU jest utworzenie jednolitego europejskiego rynku kapitałowego.

Obecny Plan jest kontynuacją propozycji z 2015 r. W nowym KE wskazuje, że CMU stała się jeszcze bardziej potrzebna w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, gdyż finansowanie rynków kapitałowych jest niezbędne do wspierania odbudowy gospodarczej i przywrócenia długoterminowych pespektyw wzrostu, w tym finansowania zielonej i cyfrowej transformacji.
- Polska popiera podjęcie działań koniecznych do ukończenia CMU - zaznaczał Nowak.

Jego zdaniem naszym zdaniem rynki kapitałowe mogą odegrać znaczącą rolę we wspieraniu ożywienia gospodarczego.

- Ponadto stale zmieniające się otoczenie wymaga podejmowania nowych działań zwiększających ograniczanie barier na rynkach kapitałowych, co okazało się także konieczne w trakcie obecnej pandemii - mówił wiceszef resortu finansów. - Należy jednak pamiętać, iż rynki kapitałowe poszczególnych państw różnią się stopniem rozwoju i należy to uwzględnić w planowanych inicjatywach. W ramach propozycji KE są też takie, które nie są konieczne dla lepszego funkcjonowania CMU, a jedną z nich jest pomysł wprowadzenia bardziej scentralizowanego nadzoru. Wszystkie one powinny być poddane pogłębionym analizom - stwierdził wiceminister. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Zabytkowa kaplica Łubieńskich i Sobańskich z niebanalną historią

Ostatnie dni października to tradycyjnie w naszym kraju pora odwiedzania cmentarzy z grobami najbliższych. Choć w tym roku ta wieloletnia tradycja nie będzie mogła być z powodu pandemii koronawirusa zapewne w pełni podtrzymana, to i tak pielęgnowanie pamięci o zmarłych pozostanie, może tylko w zmodyfikowanej formie.

Więcej…

Gowin: WIB - to nowe możliwości finansowania i komercjalizacji badań

Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii będzie operatorem programu Wirtualny Instytut Badawczy. W uroczystości podpisania umowy z ośrodkiem brał udział wicepremier Jarosław Gowin

Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii będzie operatorem programu Wirtualny Instytut Badawczy. W uroczystości podpisania umowy z ośrodkiem brał udział wicepremier Jarosław Gowin. Na realizację badań przeznaczono 450 mln zł.

Więcej…

Ambasadorka Marki Polska - Tamara Łempicka

Tak się złożyło, że najsłynniejsze polskie artystki są zarazem postaciami o fascynujących biografiach. To nie tylko Tamara Łempicka, ale również Zofia Stryjeńska

Ambasadorów Marki Polska na świecie szukamy zwykle wśród osób nam współczesnych. Nie zawsze musimy się tak ograniczać.

Więcej…

Uderzenie koronawirusa (na razie) łagodne na rynku pracy

Pamiętajmy, że jeszcze w grudniu 2019 r. sytuacja na rynku pracy była najlepsza w historii

Pojawienie się COVID-19 postawiło nowe wyzwania przed rynkiem pracy. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością. Jakie wyzwania recesja spowodowana przez koronawirusa postawiła przed biznesem, kto najmocniej ucierpiał a kto przechodzi przez kryzys obronną ręką?

Więcej…

Ziobro: W Europie Zachodniej zwyciężyła postmarksistowska ideologia gender

Zbigniew Ziobro. /Toutube/Polsat News

- Cieszę się, że tak wielu wspaniałych mówców weźmie udział w dyskusji. Jestem przekonany, że będziemy bogatsi o refleksję, która wyniknie z tego spotkania - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który wziął udział w konferencji „Zderzenie kulturowe w UE. Czy Polska ma szansę?”

Więcej…