Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Finanse cyfrowe, unia rynków kapitałowych, Semestr Europejski. O tych zagadnieniach rozmawiano podczas Rady ECOFIN, która odbyła się w formie wideokonferencji. Uczestniczył w niej wiceminister finansów Piotr Nowak.

- Polska co do zasady zgadza się z kierunkami działań dotyczącymi transformacji cyfrowej w zakresie finansów przedstawionymi przez KE. W naszej ocenie cyfryzacja usług finansowych może wspierać modernizację gospodarki europejskiej w różnych sektorach, a tym samym ożywienie gospodarcze. Za szczególne ważne uznajemy wspieranie inicjatyw uławiających rozwój rozwiązań innowacyjnych w sektorze finansowym. Jednocześnie należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej ochrony konsumentów i zabezpieczeniu stabilności finansowej - podkreślał wiceminister Nowak.

Ministrowie zapoznali się także z propozycjami KE zawartymi w nowym Planie Działania dotyczącym unii rynków kapitałowych (Capital Markets Union, CMU). Głównym celem CMU jest utworzenie jednolitego europejskiego rynku kapitałowego.

Obecny Plan jest kontynuacją propozycji z 2015 r. W nowym KE wskazuje, że CMU stała się jeszcze bardziej potrzebna w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, gdyż finansowanie rynków kapitałowych jest niezbędne do wspierania odbudowy gospodarczej i przywrócenia długoterminowych pespektyw wzrostu, w tym finansowania zielonej i cyfrowej transformacji.
- Polska popiera podjęcie działań koniecznych do ukończenia CMU - zaznaczał Nowak.

Jego zdaniem naszym zdaniem rynki kapitałowe mogą odegrać znaczącą rolę we wspieraniu ożywienia gospodarczego.

- Ponadto stale zmieniające się otoczenie wymaga podejmowania nowych działań zwiększających ograniczanie barier na rynkach kapitałowych, co okazało się także konieczne w trakcie obecnej pandemii - mówił wiceszef resortu finansów. - Należy jednak pamiętać, iż rynki kapitałowe poszczególnych państw różnią się stopniem rozwoju i należy to uwzględnić w planowanych inicjatywach. W ramach propozycji KE są też takie, które nie są konieczne dla lepszego funkcjonowania CMU, a jedną z nich jest pomysł wprowadzenia bardziej scentralizowanego nadzoru. Wszystkie one powinny być poddane pogłębionym analizom - stwierdził wiceminister. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…