Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Niemal 18-kilometrowa obwodnica Wałcza, biegnąca w ciągu drogi ekspresowej S10, została oddana do użytku. To inwestycja, która poprawi warunki przejazdu tranzytowego, komfort życia mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, a także zwiększy bezpieczeństwo ruchu. Jej realizacja była możliwa dzięki finansowaniu ze środków krajowych i funduszy unijnych.

- Budowa obwodnic na drogach krajowych i ekspresowych to jeden z priorytetów inwestycyjnych, który realizujemy dzięki efektywnemu wykorzystywaniu Funduszy Europejskich, w tym przypadku Programu Infrastruktura i Środowisko, oraz środków z budżetu państwa. Główne zadania tego typu inwestycji to odciążenie centrów miast od nadmiernego ruchu osobowego, ale przede wszystkim tranzytowego – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Obwodnica Wałcza jest kolejnym elementem bezpiecznego odcinka trasy stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T. W obu kierunkach ruchu wybudowano po dwa pasy i pas awaryjny. Połączenie z innymi drogami jest możliwe dzięki czterem węzłom: Wałcz Zachód, Wałcz Północ, Wałcz Wschód i Witankowo. 

- To inwestycja, która świetnie wpisuje się w rozwój infrastruktury komunikacyjnej nie tylko na poziomie regionalnym, lecz także krajowym i międzynarodowym - podkreśla wiceminister Buda.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 598 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych to niemal 265 mln zł. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…

Błaszczak: Rozlokowanie niemieckich wyrzutni Patriot na Ukrainie jest korzystne

Autorstwa Tokoro_ten - Tokoroten 's file, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2429362

- Byliśmy świadkami epizodu, który jest rozgrywany w ramach ćwiczeń zorganizowanych w terenie przygodnym, a więc poza poligonem.

Więcej…

Gliński: Bolesław Prus to pisarz wyrażający nasze wspólnotowe i patriotyczne emocje

Więcej…