Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sekretarz stanu Szymon Giżyński, otworzył w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi on-line spotkanie inaugurujące School Dating 2021.

Międzynarodowe spotkania mają zbliżyć szkolnictwo rolnicze funkcjonujące w systemie edukacji Polski i Francji. Dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, możliwe będzie wykorzystanie dobrych sprawdzonych rozwiązań systemowych istniejących w naszych krajach.

- Bardzo nas cieszy, że możemy te przepływy doświadczeń, informacji, serdeczności i najlepszych życzeń, ale przede wszystkim wymiany kompetencji tak szeroko oferować. – powiedział podczas inauguracji School Dating minister Szymon Giżyński.

- Jesteśmy przekonani, że nasze relacje mają ogromną przyszłość, bo mają również wspaniałą tradycję fachowych kontaktów. Ja nie znam w Polsce działacza, lidera związku rolniczego, który w ciągu ostatnich 30. lat nie był we Francji i to nawet kilkukrotnie, po to, by tam podpatrywać rozwiązania, wymieniać i zdobywać doświadczenia, porównywać różne sposoby gospodarowania. Za to serdecznie Francji dziękujemy, a jest to czynione w przyjaznej, życzliwej atmosferze - dodał wiceminister.

Minister zwrócił uwagę na rolę szkolnictwa rolniczego w Polsce:

- Liczba szkół rolniczych podległych ministerstwu stale się powiększa. Są doinwestowywane, objęte współpracą międzynarodową. Bardzo liczymy na przyjaźń i współpracę ze stroną francuską. Nasze spotkanie jest tego najlepszym dowodem, że nawet w tych trudnych czasach, nie zapominamy o tym ile możemy dla naszej wspólnej korzyści ofiarować sobie nawzajem, dorobku własnych doświadczeń i osiągnięć - oświadczył na zakończenie sekretarz stanu w MRiRW.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…