Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wzbogacił się o nowy budynek dydaktyczny przeznaczony dla kierunku nauczania technik weterynarii oraz technik hodowcy koni. Uroczystego otwarcia nowych pracowni w przebudowanym budynku dokonał sekretarz stanu w MRiRW, Szymon Giżyński. 

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obecnie organem prowadzącym dla 54. szkół rolniczych. W 30. z nich uczniowie mogą zdobyć zawód technika weterynarii. W Nakle Śląskim ten kierunek wybrało prawie 150 uczniów. Co najważniejsze, są dobrze przygotowywani do zawodu i pracę w swojej specjalności znajdą - podkreślił podczas oficjalnego otwarcia wiceminister rolnictwa.

Przebudowę oraz nowoczesne wyposażenie, spełniające wszystkie wymogi profesjonalnych gabinetów weterynaryjnych, sfinansowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na inwestycję przeznaczono ponad 930 tys. zł.

- Szkoła w Nakle ma wysokie osiągnięcia w nauczaniu. Jej uczniowie systematycznie zdobywają wysokie lokaty na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Może pochwalić się także znakomitymi wynikami egzaminów zawodowych uczniów, potwierdzających poziom kształcenia w Nakle Śląskim. Dotychczasowe sale zajęciowe nie wystarczały dla powiększającej się liczby uczniów na tym kierunku - wyjaśnił wiceminister Szymon Giżyński. 

- Ministerstwo oraz dyrekcja szkoły dostrzegając ten potencjał oraz rosnące zainteresowanie kierunkiem wśród młodzieży, postanowiły powiększyć i unowocześnić dotychczasowe warsztaty, by stworzyć uczniom warunki do nauki w najwyższym standardzie - stwierdził na zakończenie Giżyński. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Błaszczak: Przywracamy wojsko we wschodniej Polsce

Dragon-21 to największe w skali ćwiczenia w roku 2021. To ćwiczenie, którego zadaniem jest sprawdzenie gotowości bojowej Wojska Polskiego. Epizody tu ćwiczone świadczą o wysokim wyszkoleniu naszych żołnierzy.

Więcej…

Duda: Dobro, piękna bohaterska postawa wielkiego człowieczeństwa

Prezydent RP wręczył Medale Virtus et Fraternitas dziewięciu osobom z Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, które w XX w. pomagały polskim obywatelom.

Więcej…

Michalski: istnieje potencjał na finansowanie pozyskiwania energii z łączonych OZE

Kierownictwo ministerstwa klimatu i środowiska w miejscowości Sękowa, zainaugurowało pilotażowy projekt, polegający na integracji lokalnych odnawialnych źródeł energii.

Więcej…

Czarnek: Chcemy rozwijać szkolnictwo specjalistyczne

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w jubileuszu 60-lecia Zespołu Placówek w Łukowie. Podczas wizyty minister spotkał się także z uczniami, rodzicami, nauczycielami i kadrą pedagogiczną szkoły.

Więcej…

Niedzielski: Od początku maja program luzowania obostrzeń

Od 6 czerwca w spotkaniach i zgromadzeniach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Przywracamy również możliwość organizowania targów, kongresów i konferencji w ścisłym reżimie sanitarnym - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Więcej…