Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jeśli pandemia może przynieść jakieś pozytywne skutki, prawdopodobnie będą one dotyczyły poprawy stanu środowiska naturalnego.

Jeśli świat po pandemii zmieni się na lepsze, nastąpi to w obszarze ochrony środowiska i uwagi skierowanej na dobrostan pracowników - to jeden z najważniejszych wniosków międzynarodowych badań, wykonanych przez agencję badawczą B2B International na zamówienie firmy Epson. Ich rezultaty omawiano podczas panelu on-line z udziałem polskich profesjonalistów i praktyków biznesu.

W lipcu 2020 r., chcąc poznać poglądy i oczekiwania związane z zachowaniem pracodawców i marek podczas epidemii Covid-19, Epson zlecił renomowanej agencji badania rynku B2B International zbadanie aktualnych wrażeń i przemyśleń na temat środowiska pracy i życia prywatnego. W przeprowadzonej ankiecie wzięło udział ponad 4335 aktywnych zawodowo na różnych szczeblach odpowiedzialności osób z 26 krajów, w tym z Polski.

Badanie to pozwoliło poznać m.in. na ile istotna dla respondentów jest odpowiedzialność społeczno-środowiskowa firm, w tym ich pracodawców. Dodatkową badaną kwestią było też wybieranie przez respondentów danych produktów technologicznych z uwagi na spełnianie przez nie (i producentów) kryteriów zrównoważonego rozwoju. Z sondażu wynika, że w obliczu pandemii Covid-19 aż 75% respondentów oczekuje od swoich pracodawców większego zaangażowania w kwestie społeczne i związane z ochroną środowiska, uważając, że te fundamentalne sprawy nie zostały jak dotąd odpowiednio zaakcentowane w planach związanych z powrotem do pracy i odbudową gospodarki.

W celu poznania polskiego kontekstu wniosków płynących z ekspertyzy, polski oddział Epson zorganizował panel dyskusyjny, w którym – poza przedstawicielem producenta Robertem Reszkowskim – wzięli udział klienci: Jakub Fajfrowski z September Events i Krzysztof Pieczenko, szef IT w sieci Cukierni Sowa, przedstawiciel partnera firmy Epson: Michał Drechny z firmy Komputronik oraz niezależna ekspertka Krystyna Jarek, CEO & Innovation Designer w Booster of Innovation. Debatę moderował Mariusz Laurisz – redaktor naczelny magazynu IT Reseller.

Spostrzeżenia uzyskane podczas rozmowy w istotny sposób pozwoliły rozszerzyć i uaktualnić spojrzenie, także w kontekście różnic zaobserwowanych między Polską i Europą Środkową, a krajami EU5.

Mimo pandemii ekologia wciąż ważna

W badaniu Epson Eco Values wyraźnie daje się zauważyć jeden wiodący trend - wzrastające znaczenie kwestii społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu i to w odniesieniu do różnych obszarów i branż.

Jak wynika z raportu podsumowującego, odpowiedzialność społeczna i ekologiczna biznesu została wskazana jako istotny czynnik - dla niemal jednej czwartej respondentów (24%) i jest jednym z trzech najważniejszych priorytetów biznesu w ogóle. Co ciekawe, pandemia wcale nie osłabiła pro-ekologicznego trendu. Wręcz przeciwnie - od firm oczekuje się dziś po prostu więcej - zarówno wobec środowiska, jak i wobec pracownika.

Home office... ale jaki?

Raport podejmuje kwestię warunków codziennej pracy - aktualnie bardzo często zdalnej. Co wpływa na nasze decyzje co do jej środowiska? I jaką rolę odgrywa tu technologia jako taka? Z sondażu wynika m.in., że 3 na 5 pracowników (58%) uważa, że sposób korzystania ze współdzielonych urządzeń (w tym drukarek) powinien się zmienić w wyniku pandemii Covid-19 - na bardziej bezpieczny pod względem ochrony zdrowia i uwzględniający inteligentne rozwiązania.

Badani wskazują też, że głównymi kryteriami wyboru sprzętu są przede wszystkim trwałość, energooszczędność i ograniczenie ilości związanych z ich wytwarzaniem i późniejszą eksploatacją substancji i odpadów szkodliwych dla środowiska. O rozwiązaniach mogących odpowiadać na te potrzeby Klientów mówił przedstawiciel firmy Epson Polska, Robert Reszkowski: „Pracując zdalnie, pracownik ponosi dodatkowe koszty. Warto w takiej sytuacji inwestować w technologie i urządzenia, takie jak drukarki atramentowe Epson, które charakteryzują się niskim zużyciem energii, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji, a także mniejszy wpływ na środowisko naturalne".

"Zielona świadomość" - geografia ma znaczenie

Analiza ankiet wskazuje też, że Europa Zachodnia jest bardziej proekologiczna niż nasza część kontynentu. I tak, wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo ma najwyższe znaczenie w Niemczech i Włoszech, gdzie ponad 1/3 respondentów uznało ten czynnik za 1 z 3 najważniejszych w prowadzeniu działalności biznesowej. Podobne zaangażowanie widać też wyraźnie we Francji i Skandynawii.

Co ważne, ¾ badanych w zleconym przez Epson raporcie zadeklarowało, że w przyszłości preferować będą produkty firm, które na pierwszym miejscu stawiają zdrowie i ekologię. Na ile technologie, które mogą - w uwzględnieniu zmian jakie przyniósł rok 2020 - poprawić działanie firm w tym właśnie obszarze są dostępne już dziś, a na ile jest to kwestia przystosowania ich do tych wyzwań powiedział Michał Drechny, Sales Manager Outsorcing Department z Komputronik Biznes: „ Wiele korporacji wprowadza programy proekologiczne związane z ich działalnością, co więcej wielu klientów oczekuje dostarczenia certyfikatów czy zaświadczeń potwierdzających to, że sprzedawane produkty czy świadczone usługi są zgodne z zasadami zrównoważonego wpływu na środowisko".

Zadowolenie z życia... istotne dla biznesu i ekologii!

W ankiecie pojawiły się też pytania dotyczące ogólnego komfortu i zadowolenia z życia pracowników. Respondentów zapytano o trzy najważniejsze priorytety dla przedsiębiorstw - zdrowie i dobrostan wskazało tu średnio 47% wszystkich respondentów. Z czego 63% w Szwecji, 58% w Danii, 50% w Niemczech, 60% w Wielkiej Brytanii, 41% w Estonii, 35% w Czechach… i najmniej, bo 29% w Polsce. Co gorsza, tylko 17% respondentów z Polski uważa, że firmy będą bardziej wspierały rozwój pracowników.

O tym, jak widzi odpowiedzialne prowadzenie biznesu oraz o przyczynach tak dużych rozbieżności, mówił zaproszony do dyskusji przez Epson Krzysztof Pieczenko, szef działu IT w Cukierniach Sowa : „Kluczowe jest nie tylko ekologiczne prowadzenie biznesu, ale także przemyślana edukacja, która w dłuższej perspektywie powinna zaprocentować zachowaniami wpływającymi pozytywnie na komfort życia i pracy nas wszystkich. Choć miną lata, zanim przyniesie to widoczne efekty, jednak dobrze, że ta zmiana już się zaczęła".

Zarówno z samego badania, jak i jego analizy przez panelistów wynika, że pandemia nie tylko nie wyparła tematyki ekologicznej ze świadomości ludzi w Europie, ale zdaje się, że pogłębia zainteresowanie tym obszarem. To będzie miało, a być może już ma, wpływ na biznes, wyposażenie biur, sposób pracy, wybór urządzeń.

Całość wyników raportu z omówieniem zostanie opublikowana na stronie: www.epson.pl/eco-values.

Zapis debaty dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=m6V5uJMVWbM

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…