Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Marlena Maląg: Zależy nam, by seniorzy mieli przestrzeń do aktywności, integracji, by mogli realizować swoje pasje i marzenia.

Przestrzeń do spotkań, rozmów, nauki, kreatywności - do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Wraz z końcem 2020 r. zakończyły się także programy wieloletnie „Senior+” i Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

- Działamy dalej. Na zupełnie nowy program „Aktywni+” oraz „Senior+” w latach 2021-2025 przeznaczymy łącznie 500 mln zł - informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przestrzeń do spotkań, rozmów, nauki, kreatywności - do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Wraz z końcem 2020 r. zakończyły się także programy wieloletnie „Senior+” i Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. - Działamy dalej. Na zupełnie nowy program „Aktywni+” oraz „Senior+” w latach 2021-2025 przeznaczymy łącznie 500 mln zł - informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Koniec 2020 r. to także koniec programów wieloletnich dla osób starszych „Senior+” oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

- Ostatnie lata pokazały, jak ważne i potrzebne były to działania, dlatego nie zamierzamy z nich rezygnować. Na programy „Senior+” oraz zupełnie nowy „Aktywni+”, który zastąpi dotychczasowy program ASOS, w latach 2021-2025 przeznaczymy łącznie 500 mln zł. Zależy nam, by seniorzy mieli przestrzeń do aktywności, integracji, by mogli realizować swoje pasje i marzenia - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Domy i kluby „Senior+” tworzone i dofinansowywane w ramach programu nie są zwykłymi placówkami. To miejsca spotkań, nawiązywania relacji, przestrzeń do kreatywności i nauki nowych rzeczy – dla wielu uczestników zajęć to prawie drugi dom.

– To ogromna wartość, dlatego zdecydowaliśmy, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Relacje uczestników najlepiej dowodzą, że taka przestrzeń jest im potrzebna, że czują się w niej dobrze, bezpiecznie, że mają możliwość realizowania swoich zainteresowań - mówi minister Marlena Maląg.

Budżet programu „Senior+” na lata 2021-2025 to 300 mln zł.

{crossposting}

Czytaj więcej

192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Już ponad 192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Tylko dobrze zarządzane państwo w przypadku niespodziewanego kryzysu może wdrożyć tak duże środki pomocowe - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji w Żyrardowie.

Więcej…

Kaleta: Konstytucja pozostaje prawem najwyższym RP

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest nie do przyjęcia. TSUE wychodzi poza traktaty europejskie, jawnie wykracza poza swoją rolę.

Więcej…

Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co zrobił Kazimierz Górski

Autorstwa Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5912449

Wartości, które Kazimierz Górski wyniósł z domu, raz jeszcze przypominają nam, że sport to nie tylko wysiłek fizyczny - wicepremier prof. Piotr Gliński.

Więcej…

Grzybowski: Ochrona KUKE gwarancją płatności

Pomimo pandemii polscy eksporterzy doskonale radzą sobie na zagranicznych rynkach, kontynuując ekspansję między innymi w krajach Afryki. Jedną z takich firm jest wieluński producent naczep i przyczep , który tym razem dostarczy swoje wyroby do Mali oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

- Ubezpieczamy wieloletni kredyt kupiecki, jaki Wielton oferuje zagranicznym kontrahentom na zakup swoich produktów. Łączna wartość dwóch kontraktów to 3,3 mln euro. Uzyskanie ochrony ze strony KUKE zdejmuje z polskiego eksportera ryzyko braku płatności, a dodatkowo, gdyby chciał on wzmocnić swą płynność finansową, może ubezpieczone należności bez problemu sprzedać przed terminem i otrzymać gotówkę. Rozmawiamy z Wieltonem o ubezpieczaniu kolejnych transakcji sprzedaży na rynki afrykańskie, gdzie firma zbudowała już bardzo silną pozycję - powiedział Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Nie jest to pierwszy tego typu kontrakt Wieltonu wykorzystujący rozwiązania oferowane przez KUKE. W ubiegłym roku ubezpieczona została sprzedaż również do odbiorcy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Polski eksport do tego kraju, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wzrósł w ub. roku o 58 proc., a do Mali o 49 proc. W przypadku całej Afryki Polska zanotowała wzrost o 2,2 proc.

- Jesteśmy coraz aktywniejsi w Afryce, którą „odkrywa” rosnąca grupa polskich eksporterów. W tym miesiącu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Islamską Korporacją Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC), do której należą Mali i Wybrzeże Kości Słoniowej, by wspólnie uczestniczyć w projektach eksportowych i inwestycyjnych polskich przedsiębiorców w tym regionie. W najbliższym czasie pojawią się w naszej ofercie kolejne atrakcyjne instrumenty wspierające eksporterów i finansujące je banki - podkreślił Adam Grzybowski.

Sprzedaż towarów do krajów Afryki stanowiła w minionym roku 1,2 proc. całości polskiego eksportu i podobny jest ich udział w portfelu długoterminowych transakcji ubezpieczanych przez KUKE.

{crossposting}

Buda: Na początek Małopolska może liczyć na 1,54 mld euro

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w latach 2021-2027.

Więcej…