Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jednym z aktualnych wyzwań polityki rozwoju jest jej integracja i wzmacnianie na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym - powiedziała wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na konferencji „Zintegrowane planowanie rozwoju – szansa dla samorządów”.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej wzięła udział w panelu „Jakiej polityki terytorialnej oczekują polskie samorządy?”.

- Widzimy potrzebę zwiększania odpowiedzialności samorządu za procesy kreowania warunków do rozwoju oraz przygotowania przemyślanych projektów zorientowanych na poprawę sytuacji społeczności lokalnych. W tym zakresie szczególnie ważne jest zintegrowane podejście samorządów do rozwoju, w wymiarze terytorialnym, przestrzennym i sektorowym - podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) wspiera samorządy w opracowaniu lokalnych strategii.

- W podręczniku „Strategia rozwoju krok po kroku”, który jest dedykowany gminom, opisujemy cały proces przygotowania dokumentu. Publikacja jest dostępna na naszej stronie internetowej. Zawiera m.in. wskazówki dotyczące modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz praktyczne porady przygotowane w oparciu o wiedzę ekspercką oraz na bazie dobrych praktyk - wyjaśniła wiceminister.

Wśród innych inicjatyw MFFiPR adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego (JST) należy wymienić Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). CWD jest obecnie wdrażany w formie pilotażowego wsparcia w 38 partnerstwach samorządów w 15 województwach.

- To pokazuje, że polskie samorządy mają potencjał do współpracy i tworzenia doskonalszych zintegrowanych dokumentów, a w efekcie do lepszego organizowania życia społecznościom lokalnym - podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Kolejnym instrumentem istotnym dla zintegrowanego planowania rozwoju jest, realizowany przez MFFiPR, program „Rozwój Lokalny”. finansowany z Funduszy Norweskich EOG. Po wielomiesięcznych przygotowaniach 29 miast przeszło do III etapu konkursu i otrzymało wsparcie ok. 3,5 mln euro każde. Łącznie do polskich miast trafiło ponad 102 mln euro na realizację kompleksowych projektów rozwojowych.

- Dostrzegamy, jak ważna jest umiejętność współpracy pomiędzy samorządami w różnych obszarach - podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

{crossposting}

Czytaj więcej

Kamiński: 10 mld zł zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo Polaków

Podczas briefingu prasowego poinformowano o podpisaniu porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych. 

Więcej…

Kryzys z potencjałem do wykorzystania

Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70652442
Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70652442

Wśród branż gospodarki, przed którymi jest wciąż daleka droga od wyjścia z koronakryzysu znajdują się pasażerskie przeloty lotnicze.

Więcej…

Chludziński: przewidujemy, że pierwsza elektrownia nuklearna zacznie pracować w 2029

Photo by Clemens van Lay on Unsplash
Photo by Clemens van Lay on Unsplash

KGHM, w ramach przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie nuklearnych źródeł energii, podpisało porozumienie z producentem reaktorów w technologii SMR.

Zgodnie z zawartym zobowiązaniem NuScale wesprze KGHM we wdrożeniu technologii SMR zastępującej dotychczasowe źródła energii oparte na węglu. Czysta energia miałaby zasilać zakłady produkcyjne miedziowej spółki. W ramach współpracy planowane jest opracowanie i wybudowanie 4 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR, z opcją aż do 12 (o mocy zainstalowanej około 1GW). To potencjalnie największa tego typu instalacja na świecie. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2030 roku.

- Zmiany klimatyczne wymagają od nas zdecydowanych działań - powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź SA.

- Już dziś odczuwamy wynikające z tego koszty, także te finansowe, związane m.in. ze wzrostem cen energii - dodał prezes Chludziński.

W jego przekonaniu budowa małych reaktorów nuklearnych do 2030 r. to konkretna deklaracja i element naszej transformacji energetycznej.

- Jesteśmy krajowymi pionierami, bo przewidujemy, że pierwsza z naszych elektrowni nuklearnych zacznie pracować już w 2029 roku - dodał prezes KGHM Polska Miedź SA.

Jego zdaniem technologia SMR nie tylko pomoże nam dbać o środowisko ale również znacząco obniży koszty prowadzenia biznesu.

- To jedno z zapowiadanych ostatnio działań rozwojowych spółki, planujemy komercyjnie produkować energię, by wesprzeć zieloną transformację Polski i obniżyć koszty zwykłym gospodarstwom domowym - dodał Marcin Chludziński.

Zgodnie z podpisanym zobowiązaniem KGHM Polska Miedź będzie nie tylko odbiorcą gotowego rozwiązania, ale weźmie również udział w rozwoju tej technologii.

{crossposting}

Czarnek: Dziękuję ITD. Za działalność edukacyjną, lekcje o bezpieczeństwie w szkołach

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w Tarczynie w konferencji prasowej na temat akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Więcej…

Troską prezydenta jest całościowe spojrzenie na Rzeczpospolitą

W tym roku ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony na Jasnej Górze odbywało się pod hasłem „Do Matki naszego zawierzenia”. 

Więcej…